Quảng Trị: Tổ chức tốt hơn các kỳ họp không giấy  

Xem với cỡ chữ

Theo đánh giá của các đại biểu tại Phiên họp thứ 32 của Thường trực HĐND tỉnh: Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Khóa VII đã thành công tốt đẹp. Các chính sách được thông qua đã bám sát tình hình thực tế của tỉnh; quan tâm chăm lo các đối tượng khó khăn, yếu thế trong xã hội; coi trọng hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ gắn với liên kết chặt chẽ để sản xuất hàng hóa. Kỳ họp có đổi mới cơ bản là đã ứng dụng CNTT để thực hiện kỳ họp không giấy, qua đó tiết kiệm chi phí, nâng cao trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh; việc chất vấn và trả lời chất vấn đã bám sát những vấn đề cử tri và đại biểu HĐND tỉnh quan tâm… Tuy nhiên, tiến độ báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri của các tổ đại biểu còn chậm; một số tổ đại biểu chưa phân định rõ được thẩm quyền của các cấp trong giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng yêu cầu các kỳ họp tới công tác chuẩn bị cần chủ động hơn về mọi mặt; đề cao trách nhiệm của đại biểu, các tổ đại biểu HĐND tỉnh; lựa chọn được những vấn đề “nóng”, được cử tri và đại biểu HĐND quan tâm để thảo luận, làm rõ. Bên cạnh đó, Văn phòng HĐND tỉnh cần phối hợp với các cơ quan liên quan khắc phục nhanh một số hạn chế trong ứng dụng CNTT ở Kỳ họp thứ 10 để tổ chức tốt hơn các kỳ họp không giấy trong thời gian tới.

NGỌC MAI