Quảng Trị: Khai mạc Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Khóa VII 

Xem với cỡ chữ
Ngày 18.7, tại TP Đông Hà, HĐND tỉnh Quảng Trị đã khai mạc Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Khóa VII.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Trên tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết liệt hành động để khẳng định quyết tâm không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh ngày càng đi vào thực chất, đáp ứng mong đợi, kỳ vọng của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu khách mời thực hiện tốt nội quy kỳ họp, bảo đảm thành phần và thời gian làm việc; phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nghiên cứu đóng góp ý kiến một cách thiết thực, chất lượng đối với các tờ trình, đề án, nội dung trình kì họp… Đồng thời, UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND, cơ quan tư pháp lắng nghe, tiếp thu giải trình ý kiến thảo luận theo từng nhóm vấn đề của đại biểu tại tổ, các ý kiến tại hội trường và ý kiến tranh luận, chất vấn về những vấn đề mà cử tri bức xúc, đại biểu quan tâm. Để kỳ họp HĐND thực sự là một diễn đàn dân chủ, trí tuệ; phát huy sức mạnh đoàn kết, hoàn thành tốt nội dung kỳ họp.

Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm của UBND tỉnh do Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính trình tại kỳ họp: 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có chuyển biến khả quan và đạt được nhiều kết quả. Cụ thể, GRDP ước đạt 9.780 tỷ đồng, tăng 6,79% so với cùng kỳ năm 2018, cao hơn mức tăng cùng kỳ năm 2018. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, các tiềm năng lợi thế từng bước được phát huy và đóng góp ngày càng nhiều hơn vào tăng trưởng. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1.395 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước; chi ngân sách đạt hơn 3.390 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước; tạo việc làm mới cho 7.569 lao động.


Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính trình bày Báo cáo KT-XH tại kỳ họp

Công tác xúc tiến thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc, nhiều nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước đã đến Quảng Trị để tìm hiểu môi trường và cơ hội đầu tư. Công tác khám chữa bệnh được duy trì tốt và có chất lượng; mạng lưới y tế tiếp tục được củng cố, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật cho công tác y tế. Công tác cải cách hành chính được đặc biệt quan tâm nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Các chính sách, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được chỉ đạo và triển khai đồng bộ, kịp thời và hiệu quả…

Tuy nhiên, một số dự án quan trọng được ưu tiên bố trí vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước có tiến độ thực hiện và giải ngân chậm, ảnh hưởng đến hoạt động thu hút đầu tư, đến giải ngân nguồn vốn chúng của tỉnh cũng như đóng góp vào tăng trưởng kinh tế; công tác giải phóng mặt bằng ở một số địa phương thực hiện chậm, thiếu quyết liệt, không bảo đảm tiến độ bàn giao cho nhà đầu tư, gây khó khăn và tâm lí e ngại cho nhà đầu tư trong quyết định đầu tư và triển khai thực hiện một số dự án tại tỉnh. Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ xã, huyện đạt chuẩn NTM rất hạn chế; chất lượng các dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của nhân dân; chỉ số năng lượng cạnh tranh cấp tỉnh nói chung và một số chỉ số thành phần nói riêng chậm được cải thiện…


Các đại biểu tham dự kỳ họp

Để đạt mức tăng trưởng kinh tế từ 7,5-8% như kế hoạch đã đề ra, những tháng cuối năm, UBND tỉnh tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm ổn định các cân đối vĩ mô và kiểm soát lạm phát; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành dự toán thu cả năm 2019. Đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế cả năm; tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý đô thị, đầu tư xây dựng cơ bản. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về các hoạt động văn hóa và thể thao theo đúng quy định; tiếp tục thực hiện công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; củng cố nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế dự phòng, chủ động phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, không để các dịch, bệnh lớn xảy ra; đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuyển dụng và sử dụng lao động của doanh nghiệp…

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo việc thi hành Luật Đất đai, Luật Tài nguyên nước, Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường, các nghị quyết, chương trình, kế hoạch đã ban hành thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy, đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện nghiêm công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí…

Tin và ảnh: DIỆP ANH