Quảng Ninh nỗ lực giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh 

Xem với cỡ chữ
Mất cân bằng giới tính khi sinh tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian qua, ngành dân số tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều biện pháp, mô hình, góp phần nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi của nhiều đối tượng trong cộng đồng về mất cân bằng giới tính khi sinh.

Theo số liệu của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Quảng Ninh, năm 2009 tỷ số giới tính khi sinh của tỉnh là 108,3 trẻ em trai/100 trẻ em gái, đến năm 2015 đã tăng lên 113/100, năm 2016 là 112,5/100, năm 2017 là 112,3/100. Đến năm 2018, tỷ số này đã giảm xuống mức 112 bé trai/100 bé gái. Dù việc giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đã đạt được những tín hiệu tích cực, tuy nhiên vẫn còn ở mức cao, do tư tưởng trọng nam, khinh nữ vẫn còn tồn tại trong xã hội.

Với mục đích làm thay đổi nhận thức của người dân, đặc biệt là giới trẻ về mất cân bằng giới tính khi sinh, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì phối hợp với các địa phương tổ chức truyền thông nhân Ngày tránh thai thế giới (26.9) và Ngày quốc tế trẻ em gái (11.10); tổ chức 50 lớp tập huấn cho 2.250 cán bộ cơ sở về tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, những nguyên nhân hệ lụy và các giải pháp kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh…

Truyền thông lưu động về không phân biệt giới, không lựa chọn giới tính thai nhi
Truyền thông lưu động về không phân biệt giới, không lựa chọn giới tính thai nhi

Đồng thời, cấp phát 71.400 tờ gấp có nội dung mất cân bằng giới tính khi sinh cho trung tâm y tế 13 huyện, thị xã, thành phố; 100 pano tuyên truyền 2 mặt cho một số đơn vị có tỷ số giới tính khi sinh cao; lồng ghép các nội dung về mất cân bằng giới tính khi sinh vào giảng dạy tại 6 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho 480 chuyên viên, chuyên viên chính với thời lượng 10 tiết học/lớp đào tạo.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cũng tiến hành phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo 24 trường THPT, THCS trên địa bàn tổ chức hoạt động tư vấn, hướng dẫn tập trung về nội dung mất cân bằng giới tính khi sinh qua hoạt động ngoại khóa dưới hình thức sân khấu hóa, hội thi năng khiếu, thi tìm hiểu kiến thức giao lưu cho giáo viên, học sinh tại các trường với nhiều nội dung và hình thức phong phú.

Cùng với đó, Quảng Ninh cũng là địa phương triển khai từ rất sớm mô hình giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, nhằm góp phần thay đổi tâm lý của người dân là phải có con trai để nối dõi; nâng cao vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội; từng bước thuyết phục các cặp vợ chồng không lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức. Mô hình đang được duy trì tại 177 xã, phường, thị trấn với 744 buổi sinh hoạt câu lạc bộ hàng quý. Thông qua mô hình, nhiều gia đình đã được phổ biến chủ trương, chính sách về dân số, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới; tư vấn, hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe sinh sản, sử dụng các biện pháp tránh thai…

Để đạt mục tiêu đến năm 2023 đưa tỷ số giới tính khi sinh của tỉnh dưới mức 109 trẻ em trai/100 trẻ em gái, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Ninh cho biết, công tác tuyên truyền vận động sẽ tập trung vào những địa phương có tỷ lệ mất cân bằng giới tính cao. Cùng với đó, tổ chức các lớp tập huấn phổ biến các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi cho các cán bộ y tế; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật tại các bệnh viện, trung tâm y tế, các cơ sở cung cấp dịch vụ liên quan đến chẩn đoán giới tính thai nhi; đưa nội dung giáo dục về giới tính, sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới vào chương trình giáo dục trong và ngoài nhà trường… để từng bước giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, góp phần nâng cao chất lượng dân số, bảo đảm an sinh xã hội.

Vân Phi