Quảng Ninh chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới bảo đảm uy tín, năng lực 

Xem với cỡ chữ
Đây là nội dung quan trọng được Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tại buổi họp giao ban với các ban xây dựng Đảng và các đơn vị trực thuộc về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 9 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 10.2019 diễn ra vào sáng 18.9.

Hội nghị ghi nhận, trong tháng 9.2019, các cơ quan, đơn vị đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ công tác thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở các địa phương, cơ sở, nhất là các vấn đề được phương tiện thông tin đại chúng phản ánh, đơn thư khiếu kiện. Công tác giám sát chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nền nếp tác phong sinh hoạt của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, người đứng đầu các đảng bộ, chi bộ được chú trọng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chăm sóc, quản lý sức khỏe cán bộ được quan tâm kịp thời. Trong tháng 9, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức được 10 lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…


Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký yêu cầu, các ban xây dựng Đảng và đơn vị trực thuộc tập trung triển khai thực hiện kế hoạch chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp. Trong đó, tập trung cho công tác chuẩn bị văn kiện đại hội, công tác nhân sự các cấp, chú ý tỷ lệ trẻ, nữ, dân tộc theo chỉ đạo của Trung ương. Đồng thời, sắp xếp các mô hình tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, theo đúng các chỉ tiêu đã đề ra và chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới bảo đảm đủ uy tín, năng lực, phẩm chất đạo đức. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu tập trung rà soát đội ngũ cán bộ trong quy hoạch của các cấp để bảo đảm chuẩn bị tốt nhất phương án nhân sự cho nhiệm kỳ đại hội tới, theo phương châm một vị trí có nhiều phương án.

Về phương hướng, nhiệm vụ tháng 10.2019, các ban xây dựng Đảng và các đơn vị trực thuộc cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện vi phạm xử lý kỷ luật Đảng, đặc biệt là đối với việc chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, pháp luật của người đứng đầu các cấp; tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 16/NQ-TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý tài nguyên than, khoáng sản trên địa bàn để phát hiện, xử lý các trường hợp cán bộ, đảng viên giữ chức vụ quản lý trong các cơ quan, doanh nghiệp liên quan mà có vi phạm. Riêng vụ việc vừa qua báo chí nêu về phát hiện trên 800 tấn than không rõ nguồn gốc tại Uông Bí, chuyển Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tập thể, cá nhân có liên quan và xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị, công tác dân vận cần tăng cường giám sát cải cách hành chính công, chỉ số PAPI, chất lượng phục vụ của các trung tâm phục vụ hành chính công và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã; thúc đẩy giải phóng mặt bằng các dự án. Công tác tuyên giáo, phải định hướng tuyên truyền chủ động, các địa phương phải tăng cường công tác thông tin báo chí.

TUẤN NGUYÊN