QUẢNG NINH: Sẽ giám sát về đầu tư công, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản 

Xem với cỡ chữ

Sáng 10.8, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trịnh Thị Minh Thanh đã chủ trì cuộc họp Đoàn giám sát HĐND tỉnh thông qua kế hoạch, đề cương giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 và kết quả xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, Đoàn sẽ giám sát tại các cơ quan, đơn vị trong tháng 8.2020, tập trung vào một số nội dung: Tổng nguồn kế hoạch đầu tư công ngân sách tỉnh giai đoạn 2016-2020 đã phê duyệt; tình hình phân bổ bố trí vốn kế hoạch đầu tư công cho các chương trình dự án; tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản; công tác bàn giao, đưa dự án đầu tư công vào quản lý, sử dụng, phát huy hiệu quả sau đầu tư; đánh giá chất lượng dự án, công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng sử dụng sau đầu tư của các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng... Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị được giám sát chuẩn bị báo cáo theo nội dung đề cương gợi ý gửi về Đoàn trước ngày 20.8.

LÊ HÀ