Quảng Ngãi: Trao đổi kinh nghiệm đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri 

Xem với cỡ chữ

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị trực báo với Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thành phố với chủ đề: Kinh nghiệm theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị sau giám sát và giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri”. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm hay trong việc tổ chức hoạt động của các Ban, Thường trực HĐND và HĐND cấp huyện, nhất là kinh nghiệm theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị sau giám sát và việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri; đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, phản ánh các kiến nghị bức xúc của cử tri địa phương. Thường trực, lãnh đạo các Ban, Văn phòng UBND tỉnh đã trao đổi, giải đáp và chia sẻ các thông tin liên quan đến những vướng mắc trong quá trình hoạt động của HĐND cấp huyện, những kiến nghị bức xúc của cử tri các huyện, thành phố. Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đánh giá cao hoạt động của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực, các Ban HĐND huyện, thành phố trong năm 2019; đồng thời, đề nghị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động.

LÊ HUYỀN