Quảng Ngãi: Tránh gây phiền hà cho người dân khi sắp xếp, sáp nhập huyện, xã 

Xem với cỡ chữ
Tại Kỳ họp thứ 16 vừa được tổ chức, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng đó là thống nhất Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2019 - 2021 và xây dựng chính quyền một cấp huyện đảo Lý Sơn. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm túc chủ trương của Trung ương. Tuy nhiên, quá trình thực hiện chắc chắn sẽ không tránh khỏi những vướng mắc, phát sinh những xáo trộn liên quan đến đời sống của nhân dân trên địa bàn; việc sắp xếp lại những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xã sau sáp nhập cũng phát sinh nhiều khó khăn.

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị UBND tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của chủ trương sắp xếp, sáp nhập. Những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện cần phải được các cấp, các ngành lắng nghe và có giải pháp kịp thời, tránh gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình sắp xếp, sáp nhập huyện, xã.

LÊ HUYỀN