Quảng Ngãi: Công tác dân tộc của huyện Sơn Hà chuyển biến tích cực 

Xem với cỡ chữ

Giám sát việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 trên địa bàn huyện Sơn Hà, Ban Dân tộc HĐND tỉnh ghi nhận: Được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND huyện, thời gian qua, công tác dân tộc trên địa bàn huyện cơ bản có sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận xã hội. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tham gia góp ý nhiều nội dung quan trọng như: Chế độ ưu đãi tín dụng cho đồng bào dân tộc thiểu số; số lượng người đồng bào dân tộc vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để phát triển kinh tế; giải pháp để đến năm 2020, 100% đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng hệ thống nước sinh hoạt bảo đảm vệ sinh; kế hoạch giúp xã Sơn Thành và xã Sơn Hạ đến năm 2020 về đích NTM…

Ban đề nghị lãnh đạo UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các ngành, UBND các xã, thị trấn rà soát, báo cáo kết quả đạt được của huyện để có cơ sở đánh giá với các chỉ tiêu của Kế hoạch Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến 2020, ban hành kèm theo Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ, giúp Đoàn giám sát tổng hợp báo cáo và có kế hoạch kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền.

MINH THANH