Quảng Nam: Tăng cường phối hợp nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự 

Xem với cỡ chữ

Theo báo cáo tại buổi làm việc của Ban Pháp chế HĐND tỉnh với Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác thi hành án dân sự năm 2019: Năm 2019, ngành thi hành án dân sự đã tổ chức thi hành đạt 82,65% về việc và 48,68% về tiền (trong tổng số vụ việc, số tiền có điều kiện thi hành), cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vụ việc có giá trị lớn, vụ việc liên quan đến án tín dụng ngân hàng chưa được giải quyết dứt điểm; việc tổ chức thi hành các bản án hành chính tại các địa phương còn vướng mắc, tồn tại kéo dài; công tác phối hợp giữa các ngành liên quan với cơ quan thi hành án vẫn còn hạn chế; tình trạng bản án tuy đã có hiệu lực pháp luật nhưng việc tổ chức thi hành trên thực tế còn khó khăn, vướng mắc phải kháng nghị, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét dẫn đến kéo dài thời gian... Đoàn giám sát đề nghị ngành chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ chấp hành viên; tích cực thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục đối tượng phải thi hành án; tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các ngành liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.

ĐẶNG HỮU