Quảng Nam: Giải trình về thực hiện chính sách hỗ trợ đối tượng thuộc hộ nghèo và bảo trợ xã hội 

Xem với cỡ chữ

Tại phiên họp thường kỳ của Thường trực HĐND tỉnh mới đây, đại diện Sở LĐ, TB và XH đã có giải trình về các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết 49 ngày 6.12.2018 của HĐND tỉnh còn khá chậm; chưa có đối tượng nào được tiếp cận chính sách hỗ trợ sau gần 8 tháng được ban hành; số đối tượng được hưởng chính sách giảm, tuy nhiên kinh phí hỗ trợ lại tăng… Theo Sở LĐ, TB và XH, do các địa phương báo cáo số liệu không chính xác dẫn đến việc tổng hợp con số của sở có nhầm lẫn, mâu thuẫn. Theo báo cáo, “giảm 1.266 đối tượng được hưởng chính sách nhưng kinh phí lại tăng 6,1 tỷ đồng”. Tuy nhiên, kết quả khảo sát lại, đối tượng người có công sống trong hộ nghèo giảm 8 người, số tiền giảm theo tương ứng là 96 triệu đồng. Còn đối tượng bảo trợ xã hội giảm 1.176 người và số tiền hỗ trợ giảm là 160 triệu đồng.

 Giám đốc Sở Huỳnh Tấn Triều thông tin, đến nay có 12 địa phương cấp huyện được tỉnh cấp tiền rồi, đối tượng đã được hưởng với tổng kinh phí là 11,4 tỷ đồng. Còn 6 địa phương khác, UBND cấp huyện đã phê duyệt quyết định, trình Sở Tài chính đang thẩm định, có kết quả thẩm định thì trình UBND tỉnh quyết định chi tiền hỗ trợ cho các đối tượng được hưởng chính sách theo Nghị quyết 49 của HĐND tỉnh.

NHUYỄN ĐOAN