Quảng Bình: Khai mạc Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Khóa XVII 

Xem với cỡ chữ
Ngày 10.7, tại TP Đồng Hới, HĐND tỉnh Quảng Bình đã khai mạc Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Khóa XVII.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Đăng Quang đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu kỹ vấn đề, liên hệ chặt chẽ với thực tiễn, thảo luận dân chủ, sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng vào các nội dung kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân và cử tri.

Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Xuân Quang cho biết: Tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 6,32% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,12% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 6,7% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 6,71% so với cùng kỳ; tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 8.670 tỷ đồng, đạt 44,46% kế hoạch; thu ngân sách trên địa bàn 2.420 tỷ đồng, tăng 38,07% so với cùng kỳ, đạt 53,8% dự toán địa phương; giải quyết việc làm cho 18.300 lao động, đạt 50,08% kế hoạch năm... 6 tháng đầu năm, tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư 75 dự án với tổng mức đầu tư hơn 10.038 tỷ đồng. Công tác sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước đã triển khai tích cực, đến nay cơ bản hoàn thành tiến độ theo Đề án Chính phủ phê duyệt…

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ đạt chưa cao so với kế hoạch đề ra cả năm; chăn nuôi nhiều khó khăn do dịch bệnh trên đàn lợn diễn biến phức tạp; công tác quản lý bảo vệ rừng còn hạn chế; công tác giải phóng mặt bằng một số công trình còn nhiều vướng mắc; xảy ra vi phạm đạo đức nhà giáo, bạo hành với học sinh, để xảy ra trường hợp bất thường phải thi lại môn Ngữ Văn tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020; tệ nạn ma túy, cho vay nặng lãi diễn biến phức tạp…

Để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 đã đề ra, UBND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm. Trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tăng cường công tác quy hoạch và quản lý đô thị; tiếp tục thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm tăng trưởng kinh tế; thực hiện quyết liệt cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển sản xuất, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp; chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động bộ máy quản lý nhà nước, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần các Nghị quyết của Trung ương và Quốc hội…

Tin và ảnh: LỆ THANH