Ban Quản lý Dự án huyện Mường Chà

Quản lý hiệu quả các dự án đầu tư 

Xem với cỡ chữ
Là một trong những huyện khó khăn nhất của cả nước, những năm qua, huyện Mường Chà (Điện Biên) đã có nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Mường Chà đang thay da đổi thịt từng ngày nhờ triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia như 134, 135, tái định cư gắn với Xây dựng Nông thôn mới, 30a... Những thành quả này có sự đóng góp không nhỏ của Ban Quản lý Công trình Dự án Phát triển kinh tế - xã hội huyện Mường Tè (Ban QLDA) trong việc quản lý hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ các chương trình, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian qua.

Bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình

Năm 2018, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên được giao tổng vốn đầu tư là 108,64 tỷ đồng, trên cơ sở nguồn vốn được bố trí, UBND huyện Mường Chà đã đầu tư 67 công trình dự án trên địa bàn.

Ông Vũ Văn Ngọc, Giám đốc Ban QLDA các công trình huyện Mường Chà cho biết: Các dự án đầu tư trên địa bàn huyện chủ yếu là: Đường giao thông nội bản, liên bản; đường điện và hệ thống trụ sở xã, nhà văn hóa xã và các trường học. Để các công trình, dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng thì công tác lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế và nhà thầu thi công dóng vai trò đặc biệt quan trọng. Hồ sơ thiết kế tốt thì quá trình triển khai thi công thuận lợi; nhà thầu nhiều kinh nghiệm, đủ năng lực tài chính thì tiến độ, chất lượng công trình bảo đảm. Trong quá trình thi công các công trình, dự án, lãnh đạo và cán bộ Ban QLDA huyện được phân phụ trách thường xuyên xuống công trường theo dõi, giám sát, nắm tình hình triển khai của từng gói thầu, đơn vị nhà thầu.

Để nâng cao chất lượng quản lý khảo sát, thiết kế xây dựng, trước khi triển khai thi công, Ban QLDA huyện đã yêu cầu đơn vị tư vấn kiểm tra lại địa hình, mặt bằng thi công để điều chỉnh, phê duyệt lại thiết kế và khối lượng dự toán cho phù hợp, đảm bảo khối lượng trong hồ sơ mời thầu, sát với thực tế sau đó mới triển khai mời thầu.

Bên cạnh đó, Ban QLDA huyện đã cắt cử cán bộ giám sát theo từng dự án, lãnh đạo Ban thường xuyên kiểm tra nên nắm bắt tình hình kịp thời để đưa ra các chỉ đạo hợp lý. Ban đã yêu cầu nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, khắc phục khó khăn để đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng thi công. Đối với vật liệu chưa bảo đảm, Ban cương quyết yêu cầu đưa ra khỏi công trường thi công và vận chuyển vật liệu bảo đảm đưa vào công trình theo đúng báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án và từ chối nghiệm thu các hạng mục không đảm bảo chất lượng. Trường hợp nhà thầu thi công không đủ năng lực, sau một vài lần nhắc nhở, đôn đốc không thực hiện thì sẽ tiến hành thay thế hoặc cắt chuyển khối lượng cho nhà thầu phụ.

Một dự án được triển khai thuận lợi, bảo đảm đúng tiến độ và hiệu quả thì không thể thiếu vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương, cộng đồng được hưởng lợi từ dự án. Những năm qua, khi UBND huyện có chủ trương, giao nhiệm vụ cho Ban triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn, Ban QLDA đã kịp thời thông báo, gửi văn bản đến UBND xã, cộng đồng dân cư có dự án đi qua để chính quyền và nhân dân được biết và phối hợp trong quá trình triển khai dự án, đặc biệt là quá trình đền bù, giải phóng mặt bằng, tạo mặt bằng sạch để thi công. Chính quyền địa phương, cộng đồng các bản là những giám sát cộng đồng, cùng phối hợp cán bộ giám sát của Ban thường xuyên kiểm tra, phản ánh về tiến độ, chất lượng thi công công trình.

Công trình, dự án được đánh giá đáp ứng yêu cầu chất lượng khi hoàn thành phải bảo đảm các yếu tố: Quy mô, công suất, công năng sử dụng theo đúng thiết kế; công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng phải phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và được người dân sử dụng hiệu quả. Chính vì vậy, vai trò và trách nhiệm của Ban QLDA trong công tác quản lý chất lượng các dự án đóng vai trò rất quan trọng. Thời gian tới, dưới sự chỉ đạo, định hướng của Huyện ủy, UBND huyện, Ban QLDA huyện Mường Chà tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý dự án để xây dựng thêm những công trình chất lượng, tạo nên diện mạo khang trang cho địa phương. - Ông Ngọc cho biết thêm

Nỗ lực quản lý dự án

Ban thực hiện quản lý dự án đầu tư trên địa bàn huyện gồm: Các dự án thuộc nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung, dự án chương trình mục tiêu, dự án thuộc nguồn vốn ngân sách và các dự án khác đầu tư cho huyện Mường Chà; thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của chủ đầu tư về quản lý thực hiện dự án từ khi dự án được phê duyệt đến khi bàn giao đưa vào sử dụng bao gồm các hoạt động: Tư vấn về lập dự án, tư vấn quản lý điều hành dự án, tư vấn giám sát kỹ thuật hoặc các nhiệm vụ khác của chủ đầu tư quy định.

Năm 2018, huyện Mường Chà được phân bổ 129,2 tỷ đồng để thực hiện các chương trình mục tiêu, trong đó: Vốn đầu tư 117,255 tỷ đồng và vốn sự nghiệp 11,922 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm, UBND huyện Mường Chà đã xây dựng kế hoạch, giải pháp nhằm giải ngân vốn nhất là tiến độ giải ngân đối với vốn đầu tư. Ðến 31/12 đã giải ngân thanh toán đạt 100% kế hoạch giao.

Được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của tỉnh Điện Biên, của huyện Mường Chà cùng sự cố gắng nỗ lực của các ban, ngành nên kết quả thực hiện các dự án của Ban QLDA đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Các công trình được đầu tư đúng mục đích, phát huy hiệu quả, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Từ đó góp phần tạo nên bộ mặt khang trang của huyện, xã… góp phần giảm bớt khó khăn về cơ sở vật chất, xóa đói giảm nghèo, nâng cao trình độ dân trí, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị trên địa bàn.

Để bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Ban thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ như: quản lý xây dựng cơ bản, quản lý nhà nước: “Trong công tác quản lý dự án đầu tư, con người là yếu tố quan trọng, quyết định hiệu quả của công việc. Với đội ngũ cán bộ, công chức có kinh nghiệm, trẻ và nhiệt tình trong công việc, Ban QLDA huyện Mường Chà đã khẳng định được năng lực cũng như uy tín của Ban QLDA trong lĩnh vực quản lý các công trình, dự án đầu tư. Điều này được thể hiện qua các dự án trọng điểm của huyện đã và đang đi vào hoàn thiện, phát huy hiệu quả phục vụ thiết thực đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân”. - ông Ngọc khẳng định

Với những bước đi vững chắc, cách làm sáng tạo, Ban QLDA huyện sẽ tiếp tục góp sức cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mường Chà xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng.

Việt Anh