Quận Lê Chân (Hải Phòng) biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 

Xem với cỡ chữ
Ngày 29.6, Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Lê Chân tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình trao Cờ thi đua của UBND thành phố cho nhân dân, cán bộ quận Lê Chân.

5 năm qua (2015 – 2020), phong trào thi đua yêu nước quận Lê Chân có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, thiết thực và hiệu quả. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến được quan tâm chỉ đạo và có nhiều chuyển biến rõ nét. Công tác khen thưởng đã có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc. Phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị của quận và của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Năm 2020, quy mô kinh tế của quận ước đạt 58,4 nghìn tỷ đồng, tăng 2,05 lần so với năm 2015. Thực hiện Nghị quyết 05 của HĐND thành phố, quận đã hoàn thành 782 ngõ với chiều dài 57 km, lát trên 3.000 m2 vỉa hè. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, chú trọng; đến hết năm 2019, trên địa bàn quận không còn hộ nghèo. 5 năm qua đã xây mới, sửa chữa 978 căn nhà đại đoàn kết, mái ấm tình thương, nhà tình nghĩa, nhà cho người có công với tổng kinh phí trên 28 tỷ đồng. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng, có nhiều đổi mới, tạo chuyển biến tích cực, toàn diện, xây dựng Đảng bộ quận trong sạch, vững mạnh…

Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được quận Lê Chân biểu dương 

Để công tác thi đua, khen thưởng của quận giai đoạn 2020 - 2025 đạt kết quả tốt hơn nữa, quận tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, nhất là Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị; không ngừng đổi mới phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thực chất; gắn phong trào thi đua với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp đối với công tác thi đua khen thưởng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, xây dựng điển hình tiên tiến. Đổi mới công tác khen thưởng, đa dạng các hình thức khen thưởng, biểu dương, đảm bảo công khai, chính xác, công bằng trong bình xét, khen thưởng, khen đúng người, đúng việc tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Phạm Tiến Du, nguyên Chủ tịch UBND quận; nhân dân và cán bộ phường Nghĩa Xá được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhân dân và cán bộ quận Lê Chân được Chủ tịch UBND thành phố tặng Cờ thi đua đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Ngoài ra, dịp này, Quận Lê Chân cũng biểu dương 25 tập thể và 129 cá nhân điểu hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.

Bùi Linh