Quận Cầu Giấy, Hà Nội: Tiếp tục nâng cao hiệu quả giám sát  

Xem với cỡ chữ
Sáng 11.3, HĐND quận Cầu Giấy, TP Hà Nội đã tổ chức Kỳ họp thứ 14 tổng kết tổ chức và hoạt động của HĐND quận nhiệm kỳ 2011-2016.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Lê Văn Luân nhấn mạnh: Nhiệm kỳ 2011-2016, tổ chức và hoạt động của HĐND quận có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng, phát huy được vai trò, vị trí là cơ quan đại diện cho nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Hoạt động giám sát của Thường trực và các ban HĐND có nhiều đổi mới về quy mô, phạm vi và hình thức, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, bức xúc được đông đảo cử tri quan tâm. Qua đó, đã phát hiện và chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, bất cập trong việc thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời, giúp các cấp chính quyền, các cơ quan khắc phục kịp thời. Các nghị quyết bảo đảm chất lượng, khả thi. Sau khi nghị quyết được ban hành, UBND quận đã tổ chức triển khai ngay đến các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân; tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt với quyết tâm cao nhằm cụ thể hóa các nghị quyết vào cuộc sống.

Thảo luận tại Kỳ họp, các đại biểu cũng đã chỉ ra những tồn tại, thiếu sót. Đáng chú ý là việc đôn đốc, giám sát các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các nội dung kiến nghị của Đoàn giám sát có lúc, có nơi chưa kịp thời, có việc còn kéo dài, việc tái giám sát còn hạn chế. Vì vậy, một số kiến nghị sau giám sát của Thường trực và các ban HĐND quận chậm được khắc phục. Công tác giám sát quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị của HĐND - UBND một số phường hiệu quả chưa cao, gây bức xúc trong nhân dân.

Để hoạt động của HĐND ngày càng chất lượng, hiệu quả, các đại biểu đề nghị cần tiếp tục nâng cao chất lượng TXCT; nâng cao năng lực, hiệu lực giám sát để góp phần tích cực vào việc giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri, đơn, thư KNTC của công dân. Trong đó, cần nâng cao chất lượng đại biểu, gắn với việc bảo đảm cơ cấu đại biểu tham gia HĐND các cấp; đối với giám sát phải có chế tài buộc các cơ quan có sai phạm khắc phục và chịu trách nhiệm…

Tin và ảnh: HUYỀN LOAN