ĐBQH Nguyễn Anh Sơn:

QH Khóa XIII đã để lại ấn tượng lớn trong lòng cử tri cả nước 

Xem với cỡ chữ
(ĐBNDO) - Trao đổi bên hành lang sáng 28.3, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định Nguyễn Anh Sơn cho biết, QH thảo luận về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ chính là dịp để ĐBQH nhìn lại chính mình, chỉ rõ những mặt được, chưa được, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để làm tiền đề cho những phương hướng và hành động đúng đắn. Điều này có tác động rất lớn đến hoạt động của QH Khóa XIV cũng như các khóa tiếp theo.

Đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại hội trường sáng nay của các ĐBQH, ông Nguyễn Anh Sơn cho rằng, các ý kiến phát biểu đã làm minh họa rõ hơn, sâu sắc hơn những thành tựu, những kết quả mà QH đã đạt được trong nhiệm kỳ Khóa XIII. Theo ông Sơn, đây là những ý kiến xuất phát từ thực tiễn hoạt động của chính QH, ĐBQH; từ thực tiễn tiếp xúc với cử tri, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri; lắng nghe những nhận xét, đánh giá của cử tri cả nước đối với QH Khóa XIII. “Có thể nói, đây là những ý kiến đã góp phần làm sâu sắc thêm những nội dung mà QH đang thảo luận, đang kiểm điểm, đánh giá về hoạt động của mình trong nhiệm kỳ QH Khóa XIII” ông Sơn nói.


Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định Nguyễn Anh Sơn trao đổi với phóng viên bên hành lang kỳ họp
Nguồn: quochoi.vn

Cũng như 500 ĐBQH, ông Sơn rất tự hào là ĐBQH Khóa XIII. Ông nói: “đây là vinh dự của tôi, bởi nhiệm kỳ QH Khóa XIII là một nhiệm kỳ hết sức sôi nổi và ghi lại nhiều dấu ấn nổi bật”.

Theo ông Sơn, trong Khóa XIII, QH có rất nhiều dấu ấn, đặc biệt có 3 dấu ấn mà ông đánh giá rất cao.Thứ nhất là trong nhiệm kỳ Khóa XIII, QH đã thực hiện một trách nhiệm rất lớn là thông qua một khối lượng pháp luật rất lớn so với tất cả các nhiệm kỳ trước. Trước hết là thông qua bản Hiến pháp năm 2013. Đây được coi là bản Hiến pháp lịch sử với rất nhiều đổi mới, rất nhiều nội dung được tổng kết lại từ việc thực hiện các bản Hiến pháp trước của nước ta. Đặc biệt, tư tưởng mới nhất của bản Hiến pháp 2013 là chú trọng, bảo đảm quyền dân chủ, quyền và nghĩa vụ của công dân và bảo đảm quyền con người. Đồng thời về các mặt về tổ chức bộ máy nhà nước, hay thể chế kinh tế… đều có những nét rất mới. Cũng trong nhiệm kỳ Khóa XIII, QH đã thông qua hơn 100 dự án luật. Đây là một khối lượng lớn, trong đó theo Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định Nguyễn Anh Sơn, một điều được xem là dấu ấn quan trọng và khá ấn tượng là những bộ luật, luật quan trọng này đều bảo đảm được chất lượng rất cao; bảo đảm có thể phù hợp với yêu cầu cùa tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đổi mới của đất nước. Đặc biệt là bảo đảm cho nước ta có khả năng hội nhập tốt vào nền kinh tế thế giới, cũng như sinh hoạt quốc tế.

Thứ hai là QH Khóa XIII có nhiều cái lần đầu tiên và nhiều cái nhất. Đó là QH Khóa XIII lần đầu tiên thực hiện chức năng giám sát tối cao của mình khi tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những chức danh, những chức vụ do QH bầu và phê chuẩn – ông Sơn cho biết. Ông Sơn nói, việc lấy phiếu tín nhiệm đạt kết quả rất tốt ở trên 2 khía cạnh là đánh giá đúng năng lực, trình độ, uy tín của các chức danh do QH bầu và phê chuẩn một cách hoàn toàn chính xác và cũng đáp ứng được sự trông đợi, sự kỳ vọng của cử tri cả nước khi đánh giá, nhìn nhận về hoạt động này của QH. Đồng thời, việc lấy phiếu tín nhiệm đã thực sự tạo ra động lực mới để thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước, nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm và năng lực của các vị trí, các chức danh do QH bầu và phê chuẩn. “Có thể nói, nhiều lĩnh vực trong thời gian đầu nhiệm kỳ còn có những hạn chế, yếu kém, nhưng thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm những lĩnh vực này đã có những chuyển biến hết sức rõ nét” ông Sơn nhấn mạnh.

Thứ ba là trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của nhiệm kỳ này, theo ông Sơn cũng đã có nhiều điểm mới. Theo ông Sơn, Điều này được thể hiện ở không khí sinh hoạt dân chủ ở trong QH ngày càng được đề cao và hiệu quả của chất vấn cũng ngày càng rõ rệt. Những tâm tư nguyện vọng, những bức xúc, thậm chí cả những bất bình của cử tri về những yếu kém của đất nước đều đã được ĐBQH lắng nghe, tiếp thu và đưa thành những câu chất vấn đối với Quốc hội, đối với Chính phủ, đối với các bộ, ngành trung ương. Từ đó tạo ra bước chuyển mới trong tình hình kinh tế - xã hội đất nước.

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định Nguyễn Anh Sơn nhấn mạnh, 5 năm chưa phải là dài nhưng QH Khóa XIII đã để lại ấn tượng lớn trong lòng cử tri cả nước đó là QH vì dân. QH đã thể hiện được là cơ quan đại diện của nhân dân, ĐBQH là đại biểu đại diện cho ý chí nguyện vọng, tâm tư, tình cảm của nhân dân. Vì vậy không có bất cứ lý do gì mà QH lại không vì dân, do dân. Đây cũng chính là bài học kinh nghiệm đầu tiên được rút ra trong báo cáo đánh giá nhiệm kỳ: bài học gần dân, lắng nghe dân, phục vụ dân.

Lê Hoa