Phú Yên: Tiếp tục thực hiện kỳ họp không giấy 

Xem với cỡ chữ

Theo thông tin tại buổi họp báo cung cấp thông tin về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Khóa VII, Kỳ họp thứ 17 diễn ra trong 2 ngày 9 - 10.7 sẽ tiếp tục thực hiện kỳ họp không giấy. Các đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, cho ý kiến các báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh, trong đó có Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về giao đất, cho thuê đất; giao rừng, cho thuê rừng cho cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân và tổ chức trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2019. Xem xét các báo cáo của UBND tỉnh, trong đó có Báo cáo kết quả tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, lời hứa của lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh; Báo cáo thuyết trình của UBND tỉnh về các hồ sơ dự thảo của 31 nghị quyết trình tại kỳ họp liên quan đến các lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, giải quyết các chế độ, chính sách, thông qua chủ trương chuyển loại rừng sau khi rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng, chuyển mục đích rừng...

HIỀN MINH