Phối hợp chặt chẽ với cơ quan dân cử 

Xem với cỡ chữ
Sau hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Với tinh thần đổi mới sáng tạo và hành động, các đại biểu HĐND đã tích cực tham gia chất vấn, trả lời chất vấn và thảo luận đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào 94 báo cáo, tờ trình. Đồng thời, biểu quyết thông qua 17 Nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến. Bí thư bày tỏ sự phấn khởi với kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019và nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng cuối năm. Đây là thời điểm có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của cả năm 2019 và đặc biệt với cả nhiệm kỳ 2015 - 2020. Vì vậy, các cấp, các ngành, các đại biểu cần tập trung đóng góp ý kiến làm rõ những khó khăn, từ đó đưa ra đề xuất giải pháp kịp thời, sớm khắc phục góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra.Hoạt động của HĐND, UBND ngày càng hiệu lực, hiệu quả, có nhiều đổi mới, ban hành nhiều cơ chế, chính sách kịp thời phục vụ cho sự phát triển của tỉnh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh.


Toàn cảnh kỳ họp

HĐND tỉnh tiếp tục nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thông báo về việc tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân trong tỉnh. HĐND tỉnh ghi nhận sự phối hợp tích cực, có hiệu quả của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, phản biện xã hội, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia thực hiện tốt các chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và tham gia xây dựng chính quyền.

Kỳ họp đã thực hiện chất vấn với hai đơn vị đó là giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công an tỉnh Bắc Ninh. Các vấn đề được đưa ra chất vấn là lĩnh vực được đại biểu và cử tri quan tâm. Các đại biểu đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh đã thể hiện trách nhiệm trước cử tri và nhân dân về những yếu kém còn tồn tại, đồng thời đưa ra các giải pháp để khắc phục trong thời gian tới, nhiều vấn đề đã chất vấn từ những kỳ họp trước được tái chất vấn, tranh luận thẳng thắn, trách nhiệm.

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang nhấn mạnh, để hoàn thành thắng lợi mục tiêu đã đề ra, HĐND đề nghị UBND tỉnh tiếp thu tối đa những ý kiến phát biểu của các đại biểu, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong tỉnh, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tập trung giải quyết những nội dung công việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; tăng cường hoạt động phối hợp giữa các cơ quan đơn vị, nhằm phát huy cao nhất kết quả đã đạt được của kỳ họp và thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất: Đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2019. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích doanh nghiệp và người dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân, phát triển công nghiệp hỗ trợ, làng nghề, hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước phát triển.

Thứ hai: Tập trung thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2019 “Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch”, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong lĩnh vực môi trường, tăng cường quản lý tài nguyên; quyết liệt xử lý, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là đối với các cụm công nghiệp, làng nghề, các điểm tập kết rác thải. Tăng cường trách nhiệm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, chủ động rà soát các vụ việc tồn đọng, kéo dài và kịp thời kiến nghị các đơn vị giải quyết các vụ việc góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thứ ba: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, nhất là trong lĩnh vực đất đai, trật tự đô thị, thu chi ngân sách. Quản lý đầu tư công, thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư trung hạn; thu hút và tạo điều kiện thuận lợi phát triển Nhà ở cho công nhân và thiết chế văn hóa tại khu công nghiệp; chấp hành nghiêm quy định pháp luật về đấu thầu, áp dụng rộng rãi đấu thầu qua mạng, bảo đảm thực chất, công khai, minh bạch. Thực hiện có hiệu quả các định hướng của quy hoạch vùng, chương trình phát triển đô thị; tập trung các nguồn lực nâng cao tỷ lệ đô thị hóa, khắc phục những tiêu chí còn yếu và thiếu để nâng cấp các đô thị theo lộ trình phát triển chung của tỉnh.

Thứ tư: Thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo; quan tâm mở rộng mạng lưới trường, lớp học phù hợp với sự gia tăng của dân số, đáp ứng tối đa nhu cầu học tập ở tất cả các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân.

Chủ tịch HĐND đề nghị Uỷ ban MTTQ, các tổ chức chính trị-xã hội phối hợp chặt chẽ với cơ quan dân cử và chính quyền cùng cấp; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện theo quy định; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển KT-XH.

Thay mặt HĐND tỉnh, chủ tọa kỳ họp Nguyễn Hương Giang trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. HĐND tỉnh ghi nhận quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong 6 tháng đầu năm 2019. Đồng thời, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND với Thường trực HĐND, giữa các sở, ban, ngành với các ban HĐND trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội.

Phan Phương