Đoàn ĐBQH TP Hà Nội giám sát việc thực hiện Luật Thống kê

Phối hợp, kết nối nâng cao chất lượng số liệu thống kê 

Xem với cỡ chữ
Kết quả giám sát của Đoàn ĐBQH TP Hà Nội mới đây về việc thực hiện Luật Thống kê năm 2015 cho thấy: Từ khi Luật có hiệu lực thi hành, công tác thống kê của thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, thực tế cũng đã phát sinh không ít bất cập, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao hơn nhận thức của cán bộ công chức; chú trọng phối hợp trong sử dụng hệ thống thông tin, kết nối có hiệu quả để nâng cao chất lượng số liệu thống kê.

Một số sở, ngành, địa phương chưa quan tâm đúng mức

Theo Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Đậu Ngọc Hùng: Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhận thức về công tác thống kê được nâng lên. 3 năm qua, Cục Thống kê đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tổng cục Thống kê và thành phố giao. Việc chấp hành cung cấp thông tin cho các cuộc điều tra, tổng điều tra do ngành Thống kê tiến hành từ các tổ chức danh nghiệp, người dân cũng được cải thiện, minh chứng rõ nét là thành công trong thu thập thông tin của Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016; Tổng điều tra kinh tế năm 2017; Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và nhiều cuộc điều tra hàng năm khác. Ngoài ra, việc sử dụng dữ liệu hành chính, thông tin thống kê, chia sẻ thông tin giữa Cục Thống kê và các sở ngành, địa phương bước đầu đạt kết quả khả quan. Việc xử lý, tổng hợp kết quả đều tra chủ yếu được thực hiện ở các phòng thống kê chuyên ngành của Cục Thống kê. Kết thúc từng cuộc điều tra đều có nghiệm thu, bàn giao cụ thể giữa Chi cục Thống kê, Cục Thống kê và Tổng Cục Thống kê, do đó thông tin, số liệu điều tra bảo đảm tính chính xác…

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai Luật Thống kê năm 2015 cũng gặp không ít khó khăn, bất cập như: Sự quan tâm một số sở, ngành, địa phương còn hạn chế; kinh phí cho việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thống kê còn hạn hẹp; đội ngũ báo cáo viên pháp luật còn thiếu về số lượng, trình độ chưa cao… Đơn cử tại huyện Chương Mỹ, lãnh đạo một số xã còn coi đó là việc của ngành chức năng. Bên cạnh đó, trình độ nghiệp vụ chuyên môn thống kê của một số công chức thống kê ở xã còn hạn chế. Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Trịnh Đăng Kiểm cho biết: Cán bộ, công chức thống kê của các xã, thị trấn trên địa bàn đều có trình độ đại học nhưng không có công chức nào có trình độ chuyên ngành thống kê. Đa số công chức kiêm nhiệm nhiều công việc khác nên thời gian cho nghiên cứu, học tập về lĩnh vực thống kê còn hạn chế; việc đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thống kê gặp khó do thiếu kinh phí…


Đoàn ĐBQH giám sát tại huyện Chương Mỹ Ảnh: Khánh Duy

Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức

Đánh giá cao kết quả của Cục Thống kê trong thực hiện nhiệm vụ, ĐBQH thành phố Dương Minh Ánh cho rằng đây là công tác quan trọng, giúp đưa ra được những định hướng, chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn. Tuy nhiên, đại biểu băn khoăn khi số lượng biên chế ngành thống kê còn ít nhưng phải đảm đương khối lượng công việc lớn; trình độ của cán bộ còn nhiều hạn chế, đặc biệt là cấp xã. Mặt khác, cán bộ thống kê luôn bị biến động, luân chuyển; chế độ chính sách chưa cao, chưa thực sự thu hút được những người có năng lực, tâm huyết…

Cùng quan điểm, ĐBQH thành phố Nguyễn Anh Trí cho rằng: Cần quyết tâm thay đổi nhận thức của cán bộ công chức, viên chức bằng nhiều biện pháp, đẩy mạnh truyền thông đến từng người dân. Không nên cắt giảm biên chế đối với Phòng Thống kê, thực tế hiện nay nhận thức về việc cắt giảm biên chế một số nơi còn chưa hiểu đúng. Bên cạnh đó, định mức thù lao đối với người hoạt động thống kê hiện đang thấp hơn so với mức thu nhập sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công tác thống kê. Về giải pháp, đại biểu nhấn mạnh việc tạo điều kiện đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác thống kê, qua đó nâng cao chất lượng công tác thu thập thông tin của ngành thống kê.

Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Đậu Ngọc Hùng cho biết: Thời gian gần đây, việc phổ biến thông tin đã được tăng cường hơn. Cụ thể, các báo cáo kinh tế - xã hội của thành phố đã được gửi đến các Bí thư, Chủ tịch UBND các quận, huyện. Bên cạnh phát hành, in báo cáo bằng văn bản giấy, Cục đã tích cực ứng dụng CNTT nhằm tăng tính tương tác giữa người dùng tin và người cung cấp thông tin…

Cùng với đó, Cục sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về Luật Thống kê 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tăng cường trao đổi nghiệp vụ, chuyên môn thống kê, đào tạo nâng cao năng lực của đội ngũ công chức làm công tác thống kê ở các sở, ngành, quận huyện, xã, phường, thị trấn. Tổ chức các lớp đào tạo nâng cao kiến thức về thống kê và phân tích dự báo cho các công chức thực hiện nhiệm vụ thống kê cấp thành phố và huyện. Xây dựng, thực hiện có hiệu quả kế hoạch triển khai Đề án ứng dụng CNTT - Truyền thông trong hệ thống thống kê nhà nước trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Chú trọng tăng cường kinh phí, cơ sở vật chất trang thiết bị cho công tác thống kê nhằm đáp ứng yêu cầu công việc đặt ra trong tình hình mới. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về thống kê trên địa bàn.

Đánh giá cao những giải pháp lãnh đạo ngành thống kê thành phố đưa ra, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Bùi Huyền Mai đề nghị Cục Thống kê tăng cường tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều biện pháp để chuyển tải các nội dung chính sách, pháp luật liên quan đến hoạt động thống kê, nhằm thay đổi nhận thức của cán bộ các cấp chính quyền. Chú trọng xem xét, rà soát tăng cường kiểm tra, thanh tra các hoạt động điều tra về thống kê. Trưởng Đoàn giám sát cũng nhấn mạnh yêu cầu ngành chức năng chú trọng phối hợp với các cơ quan của thành phố trong sử dụng hệ thống thông tin, kết nối có hiệu quả để nâng cao chất lượng số liệu thống kê.

KHÁNH DUY