Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Hội đồng Dân tộc 

Xem với cỡ chữ
Chiều 21.11, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng đã dự Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Hội đồng Dân tộc.

Các đại biểu tham dự Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Hội đồng Dân tộc

Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến; thường trực Hội đồng Dân tộc và 86 ĐBQH là người dân tộc thiểu số…


Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Hội đồng Dân tộc

Sau gần 5 năm triển khai quy chế phối hợp, Bộ Công an và Hội đồng Dân tộc đã phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trong công việc trao đổi thông tin; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tham mưu, kiến nghị ban hành, triển khai thực hiện các nội dung về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, cùng phối hợp với Uỷ ban Dân tộc và Ban Dân vận Trung ương để thống nhất các ý kiến tham mưu, kiến nghị với Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc ký Quy chế phối hợp mới thay thế Quy chế phối hợp số 02 ngày 11.2.2015 sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Bộ Công an và Hội đồng Dân tộc phối hợp toàn diện, chặt chẽ hơn nữa trên các mặt công tác có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai cơ quan. Qua đó, tăng cường công tác phối hợp trao đổi thông tin; thường xuyên giám sát khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật, công tác dân tộc, chính sách dân tộc, các chương trình, kế hoạch, phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số miền núi gắn với công tác bảo đảm an ninh trật tự; xây dựng kế hoạch chương trình phối hợp cụ thể và nhằm đáp ứng những vấn đề phát sinh được đặt ra trong thực tiễn…


Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Hội đồng Dân tộc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng đánh giá cao sự phối hợp của hai bên trong thời gian qua và cho rằng trong hoạt động của mình, Hội đồng Dân tộc và Bộ Công An đã luôn hướng về cơ sở, phối hợp vận động, thuyết phục, hướng dẫn đồng bào thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tri ân các gia đình có công với nước, các điển hình trong các dân tộc thiểu số, xây dựng nòng cốt trong các dân tộc, phối hợp tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề, giám sát, tham mưu về chính sách dân tộc, trong đó, góp phần tổng kết phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số và những kinh nghiệm ấy cần tiếp tục tổng kết, phát huy trong thời kỳ mới cùng với các cấp, các ngành chăm lo cuộc sống đồng bào vùng rẻo cao, biên giới.


Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Hội đồng Dân tộc

Phó Chủ tịch Thường trực QH đề nghị, tới đây Hội đồng Dân tộc và Bộ Công an cần thể chế thành các văn bản quy phạm pháp luật trong hướng dẫn, tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, nhất là những chính sách đặc thù áp dụng cho vùng này cũng như lực lượng công an và cán bộ làm công tác dân tộc. Đồng thời, đề nghị hai cơ quan có chương trình phối hợp giám sát, kiểm tra việc thực hiện Đề án tổng thể mà QH vừa phê duyệt để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia gắn với việc bảo đảm an ninh vùng miền núi, dân tộc thiểu số, vùng biên giới, góp phần xây dựng và bảo vệ an toàn biên giới quốc gia.


Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao tặng Kỷ niệm chương cho Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao tặng kỷ niệm chương cho các đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp “Bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phó Chủ tịch Thường trực QH cũng đề nghị hai cơ quan tiếp tục hướng về cơ sở, chăm lo, góp phần xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, vận động quần chúng thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, lôi kéo chống phá cách mạng, giữ vững sự ổn định chính trị vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng biên giới; tiến hành sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm kịp thời để tham mưu cho Đảng, Nhà nước về tình hình dân tộc, công tác dân tộc, an ninh trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi, công tác biên giới

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trao tặng Kỷ niệm chương cho Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước và các đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Tin và ảnh: Q.Khánh