Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc 

Xem với cỡ chữ
Sáng 9.4, tại Tuyên Quang đã diễn ra Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ 6, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với chủ đề “Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND cấp tỉnh”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.


Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại Hội nghị thường trực HĐND các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải; đại diện Thường trực HĐND 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc…

  Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm cho biết, trong những năm qua, HĐND tỉnh Tuyên Quang đã không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh. Từ yêu cầu thực tiễn, HĐND tỉnh đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng; tập trung cụ thể hóa các mục tiêu, các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đề ra. Nhiều cơ chế, chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa, kinh tế lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển hạ tầng nông thôn, các chính sách liên quan đến sản xuất, đời sống nhân dân phù hợp với thực tiễn, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân và đạt hiệu quả cao.  


Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm phát biểu tại Hội nghị thường trực HĐND các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc

Cùng với đó, hoạt động giám sát có nhiều đổi mới cả nội dung và phương thức giám sát, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, cơ chế chính sách, bảo đảm pháp chế, tăng cường tính nghiêm minh trong thực thi pháp luật. Chú trọng các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư, kịp thời truyền tải những ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu HĐND tỉnh hoạt động nền nếp và có nhiều đổi mới, ngày càng phát huy vai trò, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng nêu rõ, trong những năm qua, hoạt động của HĐND các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc tiếp tục được đổi mới về phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định; bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và nghị quyết của cấp ủy, cụ thể hóa thành các nghị quyết; ban hành cơ chế, chính sách, các biện pháp thiết thực, khả thi; chọn trúng các vấn đề quan trọng, cấp bách để quyết định và giám sát; nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Tính dân chủ, công khai được tăng cường, hoạt động của HĐND ngày càng sát thực tiễn, sát dân, sát cơ sở và phát huy hiệu lực, hiệu quả, khẳng định rõ hơn vị trí, vai trò của cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương


Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự Hội nghị thường trực HĐND các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc

Qua các tham luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực QH cho rằng, sẽ kiểm nghiệm tính phù hợp của pháp luật khi quy định về cơ cấu tổ chức, và chức năng, nhiệm vụ của HĐND các cấp; và các ý kiến trao đổi tại hội nghị càng có ý nghĩa sâu sắc hơn trong thời điểm Quốc hội, Chính phủ đang tiến hành nghiên cứu sửa đổi Luật Tổ chức chính quyền địa phương và một số quy định pháp luật có liên quan đến tổ chức và hoạt động của HĐND, UBND các cấp. Trên cơ sở quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của từng địa phương, các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm và giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND. Phó Chủ tịch Thường trực QH nhấn mạnh, những đổi mới, giải pháp đưa ra tại hội nghị đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND cần được tiếp tục phát huy và các địa phương tiếp tục cùng nghiên cứu, chắt lọc những yếu tố phù hợp để áp dụng.


 Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trao đổi với các đại biểu bên lề Hội nghị thường trực HĐND các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc

Để thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của HĐND, Phó Chủ tịch Thường trực QH đề nghị, cần hết sức coi trọng và nâng cao vai trò của hoạt động giám sát trong các mặt hoạt động của HĐND; coi trọng công tác chất vấn, đây là nội dung chủ yếu chuyển từ phương pháp tham luận sang tranh luận tại các kỳ họp HĐND. Việc chất vấn cần được tổ chức công khai, minh bạch, có truyền hình trực tiếp, người hỏi đặt câu hỏi rõ ràng ngắn gọn, đúng vấn đề yêu cầu thảo luận; người trả lời phải trả lời rõ ràng, cụ thể, tránh vòng vo, hoặc né tránh. Không ủy nhiệm người trả lời chất vấn; sau chất vấn có thể có nghị quyết ghi rõ bao giờ thì báo cáo kết quả với HĐND để chất vấn đạt hiệu quả cao.

Tại hội nghị, đại diện Thường trực HĐND các tỉnh đã chia sẻ những kinh nghiệm và giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND; các giải pháp và kết quả mà một số tỉnh đã thực hiện trong thời gian qua về việc chuẩn bị các phiên giải trình, việc hoàn thiện quy chế tiếp công dân, đánh giá thực trạng HĐND các cấp, việc tiếp công dân, việc áp dụng công nghệ phần mềm quản lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo…

Các đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra những thách thức, khó khăn hiện nay như: Chưa có cơ chế để huy động các chuyên gia tham gia giám sát trực tiếp; năng lực thực tiễn, kỹ năng phản biện của một số đại biểu còn hạn chế; giám sát còn trùng chéo về nội dung, địa điểm, đối tượng; việc nắm bắt thông tin từ hồ sơ, tài liệu của công dân gửi đến đôi khi chưa thực sự khoa học…

Tin và ảnh: Q.Khánh