Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk 

Xem với cỡ chữ
Sáng 29.11, tại TP Buôn Ma Thuật, Đắk Lắk, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Đắk Lắk lần thứ III năm 2019.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh; Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương Điểu K’Ré, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường... cùng Thường trực Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đại diện lãnh đạo các tỉnh Kon Tum, Đắk Nông, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định..., các đại biểu đại diện cho 49 dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắp Lắk Y Biêr Niê đã nhắc lại thư của Bác Hồ gửi Đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ I năm 1946; khẳng định toàn hệ thống chính trị tỉnh Đắp Lắk thực hiện đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về công tác dân tộc và đoàn kết dân tộc, nhận thức của cán bộ, nhân dân đối với công tác dân tộc đã được nâng lên một bậc, đóng góp trực tiếp vào phát kinh tế địa phương, ổn định quốc phòng an ninh nơi biên giới. 


Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh; là diễn đàn trao đổi, tạo sự đồng thuận và niềm tin vững chắc của đồng bào DTTS vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước. Đồng bào tỉnh Đắk Lắk nhận thức rõ để kinh tế phát triển, câu chuyện đoàn kết, gắn bó phải được nêu cao. Đại hội cũng đề ra mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2019-2024, xây dựng Quyết tâm thư của đồng bào các DTTS tỉnh Đắk Lắk nguyện một lòng theo Đảng, phát huy nội lực, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng biểu dương các đại biểu là những đại diện ưu tú của 49 dân tộc anh em. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao sự thẳng thắn của báo cáo chính trị, các tham luận của đại biểu. Trong đó, tiềm năng, lợi thế của tỉnh rất lớn nhưng kinh tế còn chậm phát triển, tập quán canh tác ở các vùng sâu sao còn lạc hậu, vẫn còn tình trạng di dân không theo quy hoạch, định canh chưa ổn định, một bộ phận bà con vẫn còn thiếu đất sản xuất, đất ở, kết cấu hạ tầng ở một số vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ địa cách mạng còn nhiều việc phải làm... 

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị Đảng bộ, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, các đoàn viên, hội viên, thành viên các tổ chức chính trị xã hội và đồng bào các dân tộc trong tỉnh tiếp tục xây dựng củng cố hệ thống chính trị, đẩy mạnh cải cách nền hành chính; chú trọng xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý Nhà nước. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể triển khai sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, các Nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh về công tác dân tộc.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Quốc hội số 88/2019/QH14 ngày 18.11.2019 về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, tiếp tục đẩy mạnh, huy động mọi nguồn lực trong và ngoài tỉnh, phục vụ cho phát triển sản xuất; đẩy mạnh chuyển dịch kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng nông thôn mới, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng lưu ý cần thường xuyên nâng cao cảnh giác với âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; qua đó tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, phát huy sức mạnh tại chỗ để sẵn sàng đập tan mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra những "điểm nóng" về an ninh, trật tự xã hội. Bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, phát huy thành quả tốt đẹp quan hệ các tỉnh có chung đường biên giới với nước bạn.

Tin và ảnh: Lê Tùng