Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự khai mạc Kỳ họp thứ 13, HĐND thành phố Cần Thơ  

Xem với cỡ chữ
Sáng 10.7, HĐND TP Cần Thơ, Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc Kỳ họp thứ 13. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Hiểu cho biết, kỳ họp này HĐND thành phố sẽ xem xét thông qua 9 văn bản của Thường trực HĐND thành phố, báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; xem xét, thông qua 5 nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND thành phố, về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 13. Đồng thời, thông qua các báo cáo của các cơ quan tư pháp, ý kiến tham gia xây dựng chính quyền, việc thực hiện lời hứa tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10 của HĐND thành phố; thông qua 14 báo cáo và 17 dự thảo nghị quyết của UBND thành phố.


Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại kỳ họp của HĐND TP Cần Thơ

Đặc biệt, kỳ họp lần này sẽ có đường dây điện thoại trực tiếp ghi nhận ý kiến của cử tri đóng góp cho hoạt động của kỳ họp. Chất vấn Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND, Chánh án TAND, Viện trưởng Viện Kiểm sát và thủ trưởng các cơ quan ban ngành trên 8 lĩnh vực: Quản lý đô thị, giao thông, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, văn hóa, khoa học và công nghệ, quản lý thị trường, phòng chống tội phạm.

Theo báo cáo của UBND thành phố, 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế thành phố tiếp tục phát triển, duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tốc độ tăng tổng sản phẩm đạt 106,3% so với cùng kỳ; các lĩnh vực công nghiệp, xuất khẩu, bán lẻ, du lịch... đạt mức tăng trưởng khá, đạt từ 50% kế hoạch năm trở lên; hoạt động thương mại được duy trì ổn định; sản xuất nông nghiệp theo xu hướng phát triển sản xuất quy mô lớn; công tác kêu gọi xúc tiến đầu tư trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại và logistics được tăng cường và thu hút nhiều nhà đầu tư quan tâm. Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng; giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm đầu tư, chú trọng nâng cao chất lượng; tập trung thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm; các chính sách hỗ trợ cho người có công với nước và các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm.


Chủ tịch HĐND thành phố Cần Thơ Phạm Văn Hiểu phát biểu khai mạc kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp của HĐND TP Cần thơ, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội của thành phố 6 tháng đầu năm. Phó Chủ tịch QH ghi nhận, hoạt động của HĐND thành phố tiếp tục được đổi mới về phương thức hoạt động, tăng cường dân chủ; đã lựa chọn, xem xét đúng và trúng nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách, để quyết định, ban hành cơ chế, chính sách, biện pháp thiết thực, khả thi. HĐND, Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND TP Cần Thơ đã đổi mới về phương thức và nội dung hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và các nghị quyết của cấp ủy.

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu đề nghị thành phố tập trung tiếp tục xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, chú trọng xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tinh gọn, trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể triển khai kịp thời các Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, Chính phủ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7, Khóa XII phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể của thành phố. Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Kết luận số 07-KT/TW ngày 28.9.2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa IX) về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong đó, cần phát huy truyền thống anh hùng, khơi dậy mạnh mẽ động lực trong các tầng lớp nhân dân, quyết tâm phấn đấu vươn lên, đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố.


Toàn cảnh kỳ họp

HĐND thành phố tiếp tục phát huy kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII và điều kiện thực tiễn của địa phương để thực hiện tốt Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, thể hiện trong việc ban hành nghị quyết, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, theo dõi đôn đốc giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân theo đúng chức năng, nhiệm vụ đã được pháp luật quy định.

Tin và ảnh: Vũ Châu