Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì Phiên họp Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

Xem với cỡ chữ
Sáng 12.7, tại Nhà QH, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, Chủ tịch Hội đồng khoa học của UBTVQH đã chủ trì Phiên họp thứ 3 của Hội đồng.

Tham dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học; Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng khoa học Nguyễn Văn Hiển; các thành viên Hội đồng…

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu nêu rõ, thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2020, trên cơ sở các đề xuất của Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của QH, các Đoàn ĐBQH, Phiên họp nhằm xem xét quyết định Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ dự kiến thực hiện từ năm 2020 (gồm cấp Bộ, cấp cơ sở và các hoạt động khoa học công nghệ khác).

Phó Chủ tịch QH cho biết, đến thời điểm này, Hội đồng đã nhận được 54 đề nghị đề tài cấp bộ, 23 đề nghị nghiên cứu cấp cơ sở, với nội dung đề xuất khá phong phú. Dự thảo Danh mục đã được Hội đồng khoa học của Viện nghiên cứu Lập pháp xem xét thông qua theo quy định, lãnh đạo Viện Nghiên cứu Lập pháp đã cho ý kiến ban đầu để trình Hội đồng Khoa học của UBTVQH cho ý kiến lần cuối.

Phó Chủ tịch QH nhấn mạnh, yêu cầu đặt ra của các đề xuất là bám sát dự kiến Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2020, Chương trình giám sát tối cao của QH. Phiên họp lần này cũng đặt ra yêu cầu rà soát các nhiệm vụ, đề xuất có trùng với các đề tài đã nghiên cứu trước đó. Đề tài nghiên cứu khoa học phải góp phần vào công tác xây dựng luật, pháp lệnh, xây dựng nhà nước pháp quyền.

Tại phiên họp này, Viện Nghiên cứu Lập pháp trình bày Dự báo Danh mục Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ dự kiến thực hiện từ năm 2020. Phó Chủ tịch QH đề nghị các đại biểu, nhà khoa học tham gia góp ý vào danh mục để bảo đảm yêu cầu chất lượng của các đề tài khoa học, làm cơ sở để Hội đồng Khoa học của UBTVQH quyết định Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2020.

Các thành viên Hội đồng khoa học của UBTVQH cơ bản đồng tình và nhất trí cao với việc xây dựng Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ dự kiến thực hiện từ năm 2020 dựa trên cơ sở 6 nguyên tắc: Chú trọng, ưu tiên các đề xuất của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, các cơ quan của UBTVQH và VPQH để bảo đảm các đề xuất sau khi được Hội đồng khoa học của UBTVQH thông qua sẽ được giao cho các tổ chức, cá nhân có năng lực, kinh nghiệm triển khai có hiệu quả. Tham chiếu, bám sát dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH năm 2020 và dự báo các năm tiếp theo cũng như các định hướng hoạt động của QH, các cơ quan của QH đã được xác định trong các Nghị quyết; yêu cầu nhiệm vụ của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, các cơ quan của UBTVQH và VPQH. Đồng thời, cần rà soát tránh trùng lặp với các đề tài đã thực hiện tại Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH, các cơ quan của UBTVQH, VPQH và các cơ sở nghiên cứu khoa học khác. Các đề xuất nhiệm vụ khoa học phải phù hợp với tính chất, phạm vi nghiên cứu và tầm quan trọng của đề tài cấp bộ, cấp cơ sở theo yêu cầu của Luật Khoa học và công nghệ, các văn bản hướng dẫn thi hành; phù hợp với yêu cầu thực tiễn và đặc điểm công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn trong khối các cơ quan của QH.

Tin và ảnh: Q.Khánh