Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì Phiên họp Đoàn giám sát của Quốc hội về phòng, chống xâm hại trẻ em  

Xem với cỡ chữ
Sáng 28.2, Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em đã họp Phiên thứ 3 dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát Uông Chu Lưu.

Tham dự cuộc họp có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, Phó trưởng Đoàn Thường trực Đoàn giám sát Lê Thị Nga; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ, Phó trưởng Đoàn giám sát Phan Thanh Bình; Trưởng ban Dân nguyện, Phó trưởng Đoàn giám sát Nguyễn Thanh Hải… 

Dự thảo tóm tắt Báo cáo kết quả giám sát về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em từ 1.1.2015 – 30.6.2019 do Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp, thánh viên Đoàn giám sát Nguyễn Thị Thủy trình bày và nêu rõ, Đoàn giám sát nhận thấy, việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em đã được Chính phủ, các bộ, ngành chức năng quan tâm và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các văn bản được ban hành cơ bản đã thể chế hóa kịp thời, đầy đủ chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Một số địa phương, tỉnh ủy, thành ủy, Hội đồng nhân dân có văn bản, nghị quyết riêng về công tác chăm sóc, bảo vệ, phòng, chống xâm hại trẻ em. Một số địa phương có những chỉ đạo quyết liệt trong các văn bản như xác định trách nhiệm của người đứng đầu nếu có vụ việc xâm hại trẻ em xảy ra trên địa bàn.


Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì Phiên họp Đoàn giám sát của Quốc hội về phòng, chống xâm hại trẻ em

Bên cạnh kết quả đạt được, dự thảo Báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng trong phòng, chống xâm hại trẻ em; công tác xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh; công tác thanh tra kiểm tra; xử lý tội phạm xâm hại trẻ em và công tác tổ chức cán bộ; làm rõ nguyên nhân, và rút ra 6 bài học kinh nghiệm; đề ra các giải pháp, kiến nghị có tính tổng thể, trong đó xác định lộ trình và thời hạn hoàn thành đối với một số nhiệm vụ quan trọng. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu khẳng định, dự thảo Báo cáo đã bám sát đề cương, chặt chẽ, khoa học, logic. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, cần cân nhắc số liệu bảo đảm tính khách quan, chính xác; đồng thời, giao Tổ giúp việc tiếp thu, tổng hợp lại các ý kiến phát biểu của các thành viên Đoàn giám sát để hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát. 

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu dự báo thêm về tình hình du lịch, phát triển kinh tế - xã hội sẽ có tác động thế nào đến tình hình, diễn biến xâm hại trẻ em. Đầu tư nguồn lực về phòng, chống xâm hại trẻ em đã đáp ứng được yêu cầu hay chưa? Phát huy vai trò của các đoàn thể, tổ chức chính trị trong công tác phòng, chống xâm hại trẻ em như thế nào? 

Về dự thảo Nghị quyết về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, phải cô đọng, chỉ rõ địa chỉ trách nhiệm. 

Tin và ảnh: Hoàng Ngọc