Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ dự Phiên họp của Ủy ban Chính trị, Đại hội đồng AIPA 41