Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc tại Lâm Đồng và Đăk Lăk 

Xem với cỡ chữ
Ngày 2- 3.11, Đoàn Công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng do Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đã có các cuộc làm việc với tỉnh Lâm Đồng và Đăk Lăk, kiểm tra công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đợt 2 năm 2012.

Tại Đăk Lăk, sau khi nghe Ban thường vụ Tỉnh ủy báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 03, Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao kết quả bước đầu trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị. Tỉnh đã chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền khá phong phú, đa dạng và hấp dẫn, có sức lan tỏa mạnh mẽ và tác dụng rõ rệt. Phó chủ tịch QH biểu dương tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, phẩm chất trong sáng của người cán bộ, đảng viên ở Đăk Lăk đã được phát huy trong quá trình xây dựng được chuẩn mực đạo đức gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

Tại Lâm Đồng, sau gần 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, đến nay nội dung làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được tỉnh triển khai sâu rộng trong các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, các đoàn thể và khu dân cư. Cùng với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã có sức lan tỏa lớn trong hệ thống chính trị và mang lại nhiều kết quả quan trọng. Bước đầu đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, góp phần tạo sự thống nhất trong đảng, sự đồng thuận trong xã hội và nền tảng quan trọng để Lâm Đồng thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội của địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác quán triệt, tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc hơn nữa việc thực hiện Chỉ thị 03 gắn với triển khai Nghị quyết Trung ương 4.