Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ:<br>Nâng cao vai trò HĐND trong việc quyết định các vấn đề quan trọng  

Xem với cỡ chữ
Ngày 1.8, tới dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2 HĐND TP Hà Nội khoá XV, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đề nghị Hà Nội cần nâng cao nâng cao vai trò và trách nhiệm của HĐND trong việc thực hiện quyết định các vấn đề quan trọng của TP.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội  Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao những những thành tích, kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2016 của Hà Nội khi kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng, quý sau cao hơn quý trước, quý 2 ước đạt 7,3%; thu ngân sách của thành phố đạt 50,7% dự toán; công tác cải cách hành chính có những chuyển biến tích cực…

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng Kỳ họp thứ 2 HĐND TP Hà Nội sẽ là một kỳ họp theo tinh thần đổi mới, kết tinh trí tuệ, phát huy dân chủ, xem xét, quyết nghị những nội dung quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ và Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ TP để xây dựng Thủ đô ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện.


Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2 HĐND TP Hà Nội khoá XV

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển và khắc phục những hạn chế, yếu kém như đã nêu trong cáo cáo của UBND, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị: Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND cần đánh giá, phân tích chính xác tình hình, làm rõ ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan trước những yếu kém, khuyết điểm; có giải pháp quyết liệt, thận trọng nhưng linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, phù hợp với tình hình thực tế của Thủ đô, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2016.

"Đối với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của TP 5 năm 2016-2020; phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội, tôi đề nghị TP bám sát Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020, Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội và chỉ đạo của Trung ương nhằm thảo luận, quyết nghị các nhiệm vụ, giải pháp đột phá để Thủ đô của chúng ta có những bước phát triển vượt bậc trong giai đoạn mới” - Phó Chủ tịch QH lưu ý.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ yêu cầu Hà Nội cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính. Theo đó, các cấp, các ngành của Hà Nội cần chủ động, sáng tạo và quyết liệt hơn nữa; tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành công việc theo tinh thần sâu sát, hiệu quả, thiết thực; nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong điều hành, xử lý công việc…

Ngoài ra, Phó Chủ tịch QH đề nghị Hà Nội cần nâng cao vai trò và trách nhiệm của HĐND trong việc thực hiện quyết định các vấn đề quan trọng của TP. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, MTTQ và cử tri để nâng cao hiệu quả giám sát việc tuân thủ pháp luật trên địa bàn, nhất là giám sát những vấn đề quan trọng, vấn đề dân sinh bức xúc, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp.

"Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, coi hoạt động chất vấn là một hình thức giám sát trực tiếp và hiệu quả đối với bộ máy chính quyền các cấp. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác tiếp xúc với cử tri để nắm bắt kịp thời tâm tư, ý nguyện của nhân dân; đồng thời, quan tâm đôn đốc giải quyết dứt điểm các kiến nghị chính đáng của cử tri và các kết luận sau giám sát” - Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch QH tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, nắm chắc cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

NGUYÊN KHÔI