Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ chủ trì Hội nghị triển khai chương trình giám sát của QH, UBTVQH năm 2020 

Xem với cỡ chữ
Chiều 6.9, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, UBTVQH đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của QH, UBTVQH năm 2020.

Tham dự Hội nghị có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến; Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Võ Trọng Việt; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng; Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.


Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ  phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ nêu rõ, phát huy kinh nghiệm và kết quả của những năm trước, năm 2019, QH, các cơ quan của QH đã tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động giám sát với nhiều cải tiến và đổi mới. Hoạt động chất vấn ngày càng được chú trọng và tăng cường, mang lại hiệu quả thiết thực. Điểm nổi bật là lần đầu tiên UBTVQH đã tiến hành giám sát, chất vấn lại việc thực hiện các nghị quyết giám sát chuyên đề và kết luận chất vấn của UBTVQH tại Phiên họp thứ 36. Việc thực hiện giám sát chuyên đề, xem xét các báo cáo của QH, UBTVQH, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban cũng được thực hiện nghiêm túc, thiết thực.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện chương trình giám sát của QH, UBTVQH cũng bộc lộ một số hạn chế cần tiếp tục đánh giá, rút kinh nghiệm. “Luật Hoạt động giám sát đã quy định 7 hoạt động giám sát tối cao của QH, 10 hoạt động giám sát của UBTVQH, 6 hoạt động giám sát của Hội đồng Dân và các Ủy ban, nhưng có thể thấy rằng ta chưa làm hết quy định của luật, có nội dung chưa được quan tâm đúng mức. Tính hình thức trong hoạt động giám sát còn tồn tại”, Phó Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ.

Theo Phó Chủ tịch QH, nguyên nhân các tồn tại, hạn chế trong hoạt động giám sát có cả khách quan và chủ quan, một phần do điều kiện nguồn lực, một phần từ yếu tố trách nhiệm, cách thức phối hợp, phương pháp triển khai chưa tốt. Việc tổ chức Hội nghị một mặt triển khai chương trình giám sát năm 2020 đồng thời là cơ hội để trao đổi, thảo luận các biện pháp, cách thức để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của QH trong thời gian tới theo hướng đồng bộ, thực chất, hiệu quả hơn.


Toàn cảnh hội nghị

Trình bày báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện chương trình giám sát của QH năm 2019 và triển khai chương trình giám sát năm 2020, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ, cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, do đó công tác giám sát cần tiếp tục được tập trung chỉ đạo để vừa đáp ứng được yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả, vừa phù hợp với thực tiễn. Theo đó, tại Kỳ họp thứ Chín, QH Khóa XIV tiếp tục chất vấn theo nhóm vấn đề, thời gian chất vấn nên tổ chức trong 2,5 – 3 ngày. Tăng cường tranh luận, thông tin tranh luận phải chính xác, đúng phạm vi chất vấn, không đăng ký tranh luận nhưng lại đặt câu hỏi chất vấn. Nội dung Nghị quyết chất vấn cần định lượng, có nhiều chỉ tiêu, chỉ số, thời hạn để thực hiện. Tại Phiên họp của UBTVQH, sau khi kết thúc phiên chất vấn, UBTVQH cần ban hành nghị quyết về chất vấn. UBTVQH, Tổng thư ký QH, VPQH tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành trong các hoạt động chất vấn.

Đối với hoạt động giám sát chuyên đề, Tổng thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị, việc xây dựng các báo cáo kết quả giám sát, nghị quết giám sát cần chú trọng làm rõ trách nhiệm, có các đề xuất, biện pháp cụ thể. Thực hiện nghiêm túc, thống nhất, đúng kế hoạch nội dung, chương trình giám sát đã ban hành. VPQH phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc tham mưu, tổ chức phục vụ hoạt động giám sát của QH, UBTVQH, nghiên cứu đổi mới cơ chế tài chính của hoạt động giám sát chuyên đề…

Cơ bản đồng tình với kiến nghị, đề xuất thực hiện chương trình giám sát của QH, UBTVQH năm 2020, một số đại biểu đề nghị, trong chương trình giám sát chuyên đề tới đây cần phân định rõ trách nhiệm của QH, UBTVQH cần triển khai những công việc gì, Chính phủ, Bộ, ngành và địa phương phải triển khai công việc gì. Các thành viên Đoàn giám sát chuyên đề của QH, UBTVQH cần tham gia đầy đủ các hoạt động của Đoàn. Với các cơ quan chịu sự giám sát cần gửi báo cáo về Đoàn giám sát đúng thời hạn và bảo đảm chất lượng của báo cáo giám sát.

Tin và ảnh: Hoàng Ngọc