Phiên họp thứ 41, UBTVQH Khóa XIII sẽ khai mạc vào ngày 14.9 

Xem với cỡ chữ
(ĐBNDO) - Phiên họp thứ 41, UBTVQH Khóa XIII, dự kiến sẽ khai mạc vào sáng 14.9.

Tại phiên họp này, UBTVQH tiếp tục cho ý kiến về các vấn đề lớn còn có ý kiến khác nhau của dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi); cho ý kiến về dự án Luật dược (sửa đổi), Luật Quy hoạch, Luật Báo chí (sửa đổi), Luật về Hội, Luật Ban hành quyết định hành chính, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi), Luật Quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, nhân viên quốc phòng và dự án Pháp lệnh đào tạo một số chức danh tư pháp; việc ban hành Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế.
 
UBTVQH sẽ nghe Đoàn giám sát báo cáo; Chính phủ báo cáo (bổ sung) về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004 - 2014; việc thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn chiến lược (trọng tâm là các địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ); kết quả quá trình hội nhập kinh tế quốc tế từ khi Việt Nam là thành viên Tổ chức thương mại thế giới (WTO).
Bên cạnh đó, UBTVQH sẽ cho ý kiến về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015; dự thảo Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016; Báo cáo kết quả giám sát về hoạt động của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia và ngày bầu cử toàn quốc đối với bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp…
 
Một số nội dung quan trọng khác cũng được UBTVQH xem xét, cho ý kiến tại phiên họp này như: việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, QH Khóa XIII; Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm; kế hoạch kiểm toán năm 2016; dự thảo Nội quy kỳ họp QH...

Phiên họp dự kiến diễn ra đến ngày 24.9.

V. Thăng