Phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn 

Xem với cỡ chữ
Để giải quyết nguy cơ cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm và suy thoái môi trường cũng như thực hiện chủ trương của Chính phủ là không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế, theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, cần chuyển đổi từ các mô hình kinh tế truyền thống sang kinh tế tuần hoàn - kinh tế xanh.
Xu thế chuyển đổi mô hình kinh tế truyền thống sang kinh tế tuần hoàn

Việc chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn là cơ hội lớn để phát triển nhanh và bền vững, không chỉ đạt mục tiêu kinh tế, xã hội, môi trường mà còn ứng phó với biến đổi khí hậu. Theo ước tính thực tế tại châu Âu, kinh tế tuần hoàn có thể tạo ra lợi ích 600 tỷ EUR mỗi năm, 580.000 việc làm mới và giúp giảm phát thải khí nhà kính. Tại Việt Nam, đã có một số biểu hiện của kinh tế tuần hoàn, song vẫn còn hạn chế trong việc tái chế, tái sử dụng chưa triệt để, công nghệ cũ và lạc hậu… Các chuyên gia đều cho rằng, muốn phát triển kinh tế tuần hoàn, trước hết phải nhận thức đúng về bản chất của kinh tế tuần hoàn. Kinh tế tuần hoàn dựa trên cơ sở coi chất thải là tài nguyên, giảm thiểu tối đa chất thải sau sản xuất và tiêu dùng, kéo dài tuổi thọ vật chất thông qua thiết kế để tái sử dụng, tái chế chất thải hướng đến phát thải ra môi trường bằng không.

Để phát triển thành công nền kinh tế tuần hoàn, Việt Nam cần chú trọng thực hiện các giải pháp như phải có một hành lang pháp lý rõ ràng cho hình thành, phát triển kinh tế tuần hoàn; cần hoàn thiện và có lộ trình cụ thể. Trong đó, doanh nghiệp là động lực trung tâm của nền kinh tế tuần hoàn, Chính phủ đóng vai trò kiến tạo, hỗ trợ, đề ra chính sách khuyến khích, cộng đồng doanh nghiệp là người chủ động tham gia. Tạo cơ chế để hình thành động lực thị trường dựa trên các tiêu chí của hiệu quả đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp, người dân nhất là khu vực tư nhân đầu tư mạnh mẽ thực hiện phát triển các lĩnh vực thuộc kinh tế tuần hoàn. Giải pháp trước mắt là đẩy mạnh phân loại rác tại nguồn. Phân loại rác tại nguồn phải trở thành yêu cầu bắt buộc, tiêu chí đánh giá văn hóa đối với người dân để góp phần giảm thiểu chất thải nhựa và túi nilon ra môi trường. Tiếp đến là khuyến khích phát triển ngành tái chế cũng như định hướng người tiêu dùng hướng đến tiêu dùng thông minh.

Lê Chi