Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang

Phát huy vai trò “đầu tàu” 

Xem với cỡ chữ
Thời gian qua, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang luôn chú trọng và không ngừng đổi mới cách thức tổ chức hoạt động theo hướng linh hoạt, khoa học, phát huy tính dân chủ, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm. Qua đó, thể hiện rõ vai trò “đầu tàu” quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh.

Nâng cao chất lượng kỳ họp

Mỗi kỳ họp HĐND tỉnh Bắc Giang luôn thu hút sự mong đợi và theo dõi sát sao của cử tri. Do đó, làm sao để các kỳ họp thực sự chất lượng luôn là điều mà Thường trực HĐND tỉnh trăn trở. Năm 2019, HĐND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức thành công 3 kỳ họp, trong đó có 2 kỳ họp thường lệ và 1 kỳ họp bất thường. Trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng dự kiến nội dung chương trình, thời gian, địa điểm kỳ họp, có thông báo để các cơ quan, đơn vị thực hiện. Trong đó, xác định rõ trách nhiệm của UBND tỉnh, các cơ quan chuẩn bị từng nội dung của kỳ họp bảo đảm chất lượng và thời gian theo quy định; phân công các ban của HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết, đề án theo lĩnh vực phụ trách. Trước và sau các kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức cho đại biểu TXCT; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, kịp thời chuyển đến UBND tỉnh giải quyết và trả lời theo đúng quy định…


Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang góp phần quan trọng trong thành công của các kỳ họp HĐND tỉnh
 Ảnh: Bách Hợp

Tại các kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã đổi mới cách thức điều hành, tạo môi trường cho đại biểu phát huy trí tuệ, trách nhiệm tham gia thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Nội dung thảo luận đã bám sát thực tiễn. Những vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm được tập trung thảo luận, tranh luận làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan chức năng và đề ra các giải pháp tháo gỡ, khắc phục. Hoạt động chất vấn được thực hiện theo phương châm “hỏi nhanh - đáp gọn” bảo đảm nguyên tắc dân chủ, công khai, có tính tranh luận, đối thoại với tinh thần thẳng thắn, xây dựng.

Tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh đã xem xét, thông qua 21 nghị quyết; Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp bất thường), ngoài xem xét, thông qua nghị quyết miễn nhiệm các chức danh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh đã bầu cử, kiện toàn các chức danh Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái đã được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh. Tại kỳ họp cuối năm bản lề 2019, HĐND tỉnh Bắc Giang đã thông qua 25 nghị quyết. Các nghị quyết được thông qua đều bảo đảm đúng pháp luật, bám sát thực tiễn, hợp lòng dân và tạo điều kiện để UBND tỉnh tập trung chỉ đạo điều hành các cấp, các ngành hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh.

Năm 2019, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 8 phiên họp thường kỳ. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh cho biết: Tại các phiên họp đã xem xét 47 nội dung; yêu cầu các đơn vị giải trình 5 nội dung quan trọng. Đặc biệt, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh giải quyết các nhiệm vụ đột xuất phát sinh giữa 2 kỳ họp, đã xem xét và thống nhất giải quyết 36 nội dung UBND tỉnh đề nghị như: Phương án sử dụng nguồn vốn dự phòng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; giao bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương (vốn nước ngoài - ODA) giai đoạn 2016 - 2020 (đợt 2) và năm 2019 (đợt 3)…

“Việc xử lý và cho ý kiến các nội dung UBND tỉnh đề nghị giữa 2 kỳ họp bảo đảm đúng nguyên tắc, pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để UBND tỉnh giải quyết kịp thời theo thẩm quyền những yêu cầu của công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh”, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Văn Hạnh nhấn mạnh. 

Tạo mối liên hệ bền chặt với cử tri

Không chỉ là “chìa khóa” quan trọng trong việc nâng cao chất lượng các kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh còn chú trọng nâng cao hiệu quả các cuộc TXCT, tạo mối liên hệ mật thiết ngày càng bền chặt giữa HĐND tỉnh với cử tri. Cử tri Ngô Thị Hoa, thôn Liên Sơn, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang và nhiều cử tri khác chia sẻ: Thường trực, các đại biểu HĐND tỉnh đã thường xuyên giữ mối liên hệ với các cử tri, xóa đi khoảng cách giữa người dân và cơ quan dân cử. Đồng thời, phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng của cử tri với các cơ quan, tổ chức hữu quan. Từ đó, giúp người dân bảo vệ lợi ích chính đáng của mình.

Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân cũng được Thường trực HĐND tỉnh đặc biệt quan tâm. Theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Từ Minh Hải, tỉnh đến tháng 11.2019, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận 337 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Trong đó, có 238 đơn thư thuộc lĩnh vực hành chính (chiếm 70,6%) và 99 đơn thư thuộc lĩnh vực tư pháp (chiếm 29,4%). Sau khi nghiên cứu, xem xét, Thường trực HĐND tỉnh đã có văn bản chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết 175 đơn; ban hành 11 công văn đôn đốc, 32 văn bản trả lời, hướng dẫn công dân; còn lại lưu đơn do không đủ điều kiện để chuyển đơn. Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản đôn đốc các Tổ đại biểu HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh phối hợp tiếp công dân hàng tháng và TXCT trước, sau các kỳ họp HĐND tỉnh, tổng hợp kết quả báo cáo theo quy định.

 Bên cạnh các hoạt động trên, Thường trực HĐND tỉnh đã đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các giải pháp nêu trong trả lời chất vấn tại các kỳ họp của HĐND tỉnh; đề nghị UBND tỉnh thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về việc xin chủ trương xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật trình kỳ họp HĐND tỉnh; công tác phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh và các cơ quan liên quan được thực hiện thường xuyên, đúng quy chế phối hợp. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND tỉnh luôn chú trọng tổ chức hiệu quả các chương trình hội thảo, tập huấn và luôn duy trì chế độ báo cáo định kỳ đối với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham dự đầy đủ các hội nghị do Trung ương tổ chức mời và các hoạt động chung của tỉnh. Đồng thời, tham gia các hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, các ngày lễ lớn và tham gia các hoạt động chính trị - văn hóa - xã hội, các hoạt động từ thiện nhân đạo trên địa bàn tỉnh…

BÁCH HỢP