Phát huy lợi thế của hồ Tây trong phát triển du lịch - văn hóa 

Xem với cỡ chữ
Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Tây Hồ lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã kết thúc tốt đẹp. Tại Đại hội, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Khóa V Đỗ Anh Tuấn đã được tín nhiệm bầu làm Bí thư Quận ủy Khóa VI (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đặt ra

Báo cáo Chính trị tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Anh Tuấn khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, quận Tây Hồ đã có bước phát triển khá toàn diện và vững chắc. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế do quận quản lý bình quân tăng 14,01%/năm (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội V đã đề ra); cơ cấu kinh tế phát triển theo đúng hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp, trong đó ngành thương mại - dịch vụ có tốc độ phát triển nhanh, đạt tỷ trọng 66,14%... Trong 5 năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 15.554 tỷ đồng, tốc độ thu ngân sách hàng năm tăng 13,26%, tăng 3,6 lần so với nhiệm kỳ trước.

Bên cạnh đó, Tây Hồ đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đô thị, triển khai có kết quả Đề án “Chỉnh trang đô thị giai đoạn 2018 - 2020” gắn với thực hiện tốt công tác bảo đảm vệ sinh môi trường; diện mạo đô thị của quận có nhiều chuyển biến tích cực. Đồng thời, sự nghiệp văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; các vấn đề an sinh xã hội được tập trung giải quyết, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao. Ngoài ra, sự nghiệp giáo dục - đào tạo có bước phát triển toàn diện, đồng bộ. Hiện nay, quận Tây Hồ có 23/25 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 92%, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội. An ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững.

Đáng chú ý, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Quận ủy thực hiện nghiêm túc, sáng tạo; qua đó năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng cao. Phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ quận và các cấp ủy tiếp tục đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở, gần dân. Công tác cán bộ có nhiều chuyển biến tích cực, công tác chính trị, tư tưởng, kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh; công tác dân vận được đổi mới theo hướng tăng cường tiếp xúc, đối thoại với các tổ chức và người dân...

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Quận ủy Tây Hồ Khóa VI (nhiệm kỳ 2020 - 2025)  

Phát huy tối đa lợi thế về văn hóa - du lịch

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đánh giá cao những kết quả toàn diện mà Đảng bộ và Nhân dân quận Tây Hồ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ mới, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng bộ quận Tây Hồ tiếp tục chủ động bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và thành phố, không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời nhanh chóng khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện mới. Đặc biệt, quận cần thực hiện tốt việc hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng; bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, đảm bảo an sinh xã hội.

Phó Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu Tây Hồ cần phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh, nhất là về du lịch - văn hóa, đặc biệt là với hồ Tây; trong sản xuất nông nghiệp cần áp dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng; giữ vững thương hiệu của các làng nghề truyền thống như làng nghề quất cảnh Tứ Liên, trà sen Quảng An, hoa đào Nhật Tân, xôi Phú Thượng… Bên cạnh đó, cần mạnh dạn hợp tác đầu tư để bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị của Hồ Tây và 71 di tích lịch sử trên địa bàn quận, hướng tới đầu tư phát triển mạnh hơn nữa dịch vụ du lịch - văn hóa. Đồng thời chủ động triển khai các dự án đầu tư hạ tầng, khu dân cư mới, cũng như quản lý phát triển các phường ngoài đê theo quy hoạch, tạo cho Tây Hồ một diện mạo mới vừa cổ kính, trầm mặc vừa văn minh, hiện đại nhưng có bản sắc riêng.

Trong công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị, quận tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đề ra trong nhiệm kỳ tới.

L.HUỲNH