Phát động Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019 

Xem với cỡ chữ
Sáng 14.5, tại Hải Phòng, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng phát động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Phòng chống thiên tai (PCTT) với chủ đề “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2019

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT Trịnh Đình Dũng cho biết, Việt Nam là quốc gia thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Thiên tai gây ra hệ luỵ lâu dài đối với môi trường và tác động lớn đến sản xuất, sinh hoạt của người dân cũng như ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững của đất nước. Thời gian qua, công tác PCTT luôn được quan tâm thường xuyên, có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là sự tham gia tích cực, trách nhiệm, hiệu qủa của tầng lớp nhân dân. Với sự nỗ lực chung của toàn xã hội, công tác  phòng chống thiên tai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và của nhà nước.  


Quỹ cộng đồng phòng chống thiên tai tặng 500 triệu đồng cho các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Để chủ động ứng phó, giảm nhẹ hậu quả do thiên tai gây ra, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị, ngay sau lễ phát động, các bộ, ngành địa phương, các đoàn thể chính trị xã hội, lực lượng vũ trang cần tập trung triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia, tạo sự tham gia rộng rãi của các cơ quan đoàn thể và các tổ chức cộng đồng; trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, kỹ năng PCTT cho mọi người dân. Đồng thời các Bộ, ngành địa phương cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan đến công tác PCTT, ứng phó với sự cố, tìm kiếm cứu nạn; tiếp tục nghiên cứu, rà soát điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đồng bộ, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, phù hợp với thông lễ quốc tế; ban hành chính sách cụ thể thúc đẩy xã hội hoá, thúc đẩy doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia PCTT nhất là trong nghiên cứu ứng dụng khoa học, đầu tư xây dựng công trình, cung cấp dịch vụ công và bảo hiểm rủi ro thiên tai. Tiếp tục nghiên cứu cải tiến nội dung, hình thức các bảng tin dự báo khí tượng thuỷ văn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân…


Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và các đại biểu đi bộ hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai 2019

Gần 1.000 đại biểu tham gia hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai

Cũng tại sự kiện này, Quỹ cộng đồng PCTT tặng 500 triệu đồng; Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT tặng 20 bể bơi di động; Ban chỉ đạo PCTT và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng tặng 20 bể bơi di động cho các trường học trên địa bàn thành phố.

Tin và ảnh: Bùi Linh – Sĩ Nghiêm