Pháp thông qua luật buộc Facebook, Google trả tiền cho báo chí 

Xem với cỡ chữ
Theo dự luật mới của Pháp, các tập đoàn lớn như Google hay Facebook sẽ phải chia sẻ một phần doanh thu từ người dùng internet cho cơ quan báo chí và truyền thông.

Với 81 phiếu ủng hộ, chỉ 1 phiếu chống, các nghị sĩ Quốc hội Pháp đã chính thức thông qua dự luật về quyền tác giả đối với các cơ quan báo chí và truyền thông. Theo nội dung dự luật này, các cơ quan báo chí và truyền thông được quyền yêu cầu đơn vị cung cấp phần mềm, ứng dụng tìm kiếm, khai thác thông tin trên môi trường internet hay các trang mạng xã hội phải trả tiền khi trích dẫn hay đăng tải lại sản phẩm của họ.

Theo đó, các tập đoàn lớn như Google hay Facebook sẽ phải chia sẻ một phần doanh thu từ người dùng internet cho các cơ quan báo chí và truyền thông, khi người dùng internet tham khảo các nội dung được trích hoặc đăng tải lại trên công cụ tìm kiếm hay mạng xã hội này. Luật quyền tác giả đối với báo chí và truyền thông còn quy định, các nhà báo, phóng viên, tác giả trực tiếp của các bài viết, video hay sản phẩm âm thanh cũng sẽ nhận được một phần thù lao trong số tiền Google hay Facebook trả cho cơ quan chủ quản.

Tuy nhiên, để tránh việc các cơ quan báo chí, truyền thông lợi dụng quy định này chạy đua theo kiểu “câu lượt xem” bằng cách đăng tải các tiêu đề hấp dẫn, kích thích tính tò mò của người đọc, luật quyền tác giả đối với báo chí và truyền thông của Pháp quy định, chỉ các tác phẩm báo chí có chất lượng mới là đối tượng đàm phán để được trả thù lao. Các bản trích dẫn quá ngắn, nội dung sơ sài, sẽ không được xem xét.

Dự luật về quyền tác giả đối với các cơ quan báo chí, truyền thông được Quốc hội Pháp thông qua sẽ mở đường cho các cuộc đàm phán cụ thể hơn về mức thù lao, cách thức hưởng thù lao đối với các sản phẩm được sử dụng lại, cũng như việc lựa chọn đơn vị phụ trách việc tập hợp và quản lý các nguồn kinh phí này.

Trước đó, tháng 3.2019, sau hơn 2 năm 6 tháng tranh luận, Nghị viện châu Âu đã thông qua Chỉ thị về quyền tác giả trên internet. Điều 15 Chỉ thị này quy định về bảo vệ các tác phẩm báo chí được đăng tải trên internet và việc khai thác trực tuyến các sản phẩm này. Nghị viện châu Âu yêu cầu các quốc gia thành viên phải triển khai nội dung Chỉ thị này thành luật cụ thể của mỗi quốc gia. Như vậy, Pháp là quốc gia thành viên đầu tiên triển khai một phần Chỉ thị này của Nghị viện châu Âu.

Theo Business Insider, từ tháng 1 - 6.2017, Facebook nhận được 377.400 khiếu nại về các vi phạm xảy ra trên nền tảng mạng xã hội của họ, trong đó hơn 60% liên quan tới vi phạm bản quyền. Google cũng thường xuyên nhận được các yêu cầu gỡ bỏ nội dung khỏi các kết quả tìm kiếm do vi phạm bản quyền. Báo cáo minh bạch của Google cho hay đã nhận hơn 3,7 tỷ yêu cầu gỡ bỏ, trong đó trên 150.000 yêu cầu của chủ sở hữu bản quyền có nội dung bị vi phạm…

Đạt Quốc