Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công của thành phố năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020:

Phân loại từng dự án để tháo gỡ khó khăn 

Xem với cỡ chữ
Thông qua phiên giải trình về tình hình, kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công của thành phố năm 2020 và giai đoạn 2016 - 2020, có thể khẳng định việc tập trung bố trí vốn, hoàn thành các dự án trọng điểm đã phát huy hiệu quả, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc dân sinh, giảm thiểu ùn tắc giao thông, từng bước hiện đại hóa kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn của Thủ đô.

Tập trung bố trí vốn, hoàn thành các dự án trọng điểm

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc, Hà Nội luôn đặc biệt coi trọng, xác định đúng vai trò của nguồn vốn đầu tư công đến sự phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật - kinh tế - xã hội của Thủ đô, qua đó tạo tiền đề để thu hút vốn đầu tư xã hội (vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 1,74 triệu tỷ đồng, gấp 1,65 lần giai đoạn 2011 - 2015). Việc hoàn thành, đưa các dự án, công trình đầu tư công vào sử dụng đã giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc dân sinh, từng bước hiện đại hóa kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn, nhất là hệ thống giao thông với các tuyến đường kết nối giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong cả nước, nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng và hạ tầng xã hội, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân… “Đây là tiền đề quan trọng góp phần hoàn thành kế hoạch các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, các chương trình của Thành ủy, Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội, các khâu đột phá trong giai đoạn 2016-2020 của thành phố” - Phó Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh.

Các dự án sử dụng vốn đầu tư công đã phần nào giảm thiểu ùn tắc giao thông, từng bước hiện đại hóa kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn của Thủ đô

Ảnh: P.Long

Bên cạnh đó, Thường trực HĐND thành phố cho rằng việc thực hiện tốt kế hoạch đầu tư giai đoạn 2015 - 2020 có ý nghĩa hết sức quan trọng không chỉ với yêu cầu phát triển của thành phố, mà còn liên quan đến sự phát triển chung của cả nước, bởi vốn đầu tư công của Hà Nội chiếm tỷ trọng 10% vốn đầu tư công cả nước. "Nếu Hà Nội làm tốt kế hoạch đầu tư công sẽ đáp ứng mục tiêu phát triển của Thủ đô và thúc đẩy phát triển kinh tế chung của cả nước, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tạo việc làm cho lao động" - Chủ tịch HĐND thành phố nhìn nhận.

Tuy nhiên, Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá công tác giải ngân vốn đầu tư công của Hà Nội mặc dù có nhiều cố gắng nhưng về cơ bản vẫn chậm hơn so với mục tiêu đề ra với nguyên nhân một phần do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Trong khi đó, việc phối hợp giữa các sở ngành, quận huyện chưa thực sự hiệu quả. "Hiện công tác GPMB của 43 dự án bị chậm do phía quận huyện; 64 dự án chậm trễ trong phối hợp giữa các sở ngành (chiếm trên 50%); chỉ có 4 dự án vướng về thủ tục. Điều này chứng minh quá trình tổ chức triển khai thực hiện chưa đáp ứng yêu cầu, chưa hiệu quả" - bà Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.

Gỡ khó trong sản xuất để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Để có thể tháo gỡ được những bất cập, khó khăn trong công tác đầu tư công của Thủ đô giai đoạn 2016 - 2020 nói chung và năm 2020 nói riêng, Chủ tịch HĐND thành phố đồng tình với 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà UBND thành phố đưa ra, trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Bên cạnh đó, để thực hiện được các chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND thành phố đặt ra, UBND thành phố sẽ tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung triển khai thực hiện các dự án trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được HĐND thành phố quyết nghị, nhất là đối với các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố và Đại hội Đảng toàn quốc.

Chủ tịch HĐND thành phố cũng đề nghị thành phố chủ động công tác chuẩn bị thực hiện dự án, trong đó tập trung vào các dự án, công trình trọng điểm, các công trình cấp bách... để khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư để trình HĐND thành phố bố trí vốn bổ sung và khởi công trong năm 2020. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị thành phố tập trung chỉ đạo phân loại cụ thể các dự án để giải quyết khó khăn từng dự án một, qua đó đẩy nhanh tiến độ giải ngân. "Qua phiên giải trình của HĐND thành phố, có những dự án nêu không vướng gì nhưng tốc độ giải ngân mới được 30 - 40%? Do vậy, lãnh đạo UBND thành phố cần coi công tác giải ngân là nhiệm vụ trọng tâm, cần phân công, phân nhiệm để quản lý, gỡ vướng từng dự án, nếu cần thiết thì làm việc với các quận huyện để giải quyết những tồn tại, vướng mắc" - Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh.

PHI LONG