Phải có kinh nghiệm và bản lĩnh chính trị vững vàng 

Xem với cỡ chữ
Ngoài những tiêu chuẩn chung trước đây, theo nhiều ý kiến, người tham gia ứng cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 phải có kinh nghiệm và bản lĩnh chính trị vững vàng.

Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP ĐỖ TRUNG HAI: Duy trì số lượng đại biểu chuyên trách

 Hoạt động của HĐND TP trong năm 2015 đã đạt được những kết quả khá toàn diện, ngày càng dân chủ, sát dân. Về mặt tổ chức, số lượng đại biểu chuyên trách đã được nâng lên 15%, trong đó cả 3 ban HĐND TP đều có Trưởng ban và 2 Phó trưởng ban hoạt động chuyên trách. Nội dung hoạt động của HĐND rất phong phú, đa dạng. Quá trình xây dựng kế hoạch, Thường trực và các ban HĐND đã phối hợp với UBND và các sở, ngành rất tốt. Các ban đều tham gia ngay từ đầu trong quá trình soạn thảo. Chất lượng tờ trình, các dự thảo nghị quyết, các báo cáo trình ra kỳ họp vì vậy được nâng cao. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp tiếp tục có nhiều cải tiến, thu hút quan tâm của đông đảo cử tri. Đặc biệt, kỳ họp cuối năm 2015, lần đầu tiên HĐND TP tái chất vấn những nội dung của cả nhiệm kỳ, tập trung vào những vấn đề nổi cộm chưa được giải quyết hoặc giải quyết không thỏa đáng.

Bên cạnh đó, HĐND TP đã chọn rất đúng đối tượng, đúng nội dung và thực hiện nghiêm túc theo các quy trình giám sát. Sau chương trình giám sát thực tế, đoàn giám sát đã làm việc với UBND TP, đưa ra dự thảo kết luận giám sát để xem, nghe thêm ý kiến của UBND. Chính vì vậy, kết luận giám sát đã được UBND tiếp thu ngay từ buổi làm việc, hiệu lực, hiệu quả giám sát của HĐND TP được nâng lên, 90% ý kiến, kiến nghị của đoàn giám sát được UBND TP thực hiện, có những việc đã được giải quyết ngay.

Để nâng cao hơn nữa hoạt động của cơ quan dân cử, cần phải lưu ý một số nội dung. Thứ nhất, Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã bóc tách được thẩm quyền của hệ thống chính quyền địa phương. Về mặt tổ chức HĐND, đã quy định rõ việc kiện toàn, tăng số lượng đại biểu chuyên trách. Thực tế tại Hà Nội, Chủ tịch HĐND TP đang hoạt động chuyên trách và các ban có ít nhất 2 đại biểu chuyên trách. HĐND TP Hà Nội dự kiến vẫn duy trì Trưởng ban và 2 Phó trưởng ban hoạt động chuyên trách. Đây là điều kiện rất tốt để nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND. Thứ hai là tiêu chuẩn về chất lượng đại biểu, đây là bước tiến quan trọng để chọn ra những người tiêu biểu nhất, những người vừa có tài, vừa có tâm, vừa có tầm để xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Trưởng ban Pháp chế HĐND TP NGUYỄN HOÀI NAM: Phải lựa chọn những người ưu tú

Nhiệm kỳ qua, nhất là trong năm 2015, hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội tiếp tục có nhiều đổi mới, chất lượng hoạt động không ngừng được nâng lên. Thông qua các hoạt động giám sát, khảo sát, TXCT, các đại biểu đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân; đồng thời, phản ánh đầy đủ những kiến nghị liên quan tới nhiều vấn đề dân sinh bức thiết tại các kỳ họp của HĐND, nhất là thông qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Hầu hết các quyết sách ban hành đều được nhân dân tích cực hưởng ứng và nhanh chóng đi vào cuộc sống. Để đạt được những thành quả đó, phải kể đến sự quan tâm lớn từ cấp ủy. Ngay từ đầu khóa, Thành ủy TP đã tạo điều kiện cho HĐND TP triển khai thực hiện Đề án 04, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức. Trên cơ sở đó, HĐND các cấp đã tăng cường số lượng đại biểu, ban chuyên trách, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của HĐND TP, thực hiện xuyên suốt trong chỉ đạo - đó là gần dân, sát dân hơn để giải quyết triệt để những vấn đề bức xúc đông đảo cử tri quan tâm.

Năm 2016 là năm tiếp bước thành công Đại hội XII của Đảng, HĐND TP sẽ kiện toàn xây dựng bộ máy chính quyền theo đúng Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đây là cơ hội để khẳng định vai trò, vị thế, quyền lợi và trách nhiệm của HĐND. Trước hết, Thường trực HĐND ngay từ đầu phải xác định cơ cấu, phân bổ số lượng người tham gia ứng cử, chủ động phối hợp với UBND và MTTQ báo cáo, tham mưu với cấp ủy để lựa chọn được những đại biểu thực sự ưu tú. Không xem nhẹ cơ cấu, nhưng quan trọng nhất phải lựa chọn được những đại biểu thật sự chất lượng. Ngoài những tiêu chuẩn chung trước đây, tiêu chuẩn lần này đã có nhiều điểm mới, đáng chú ý, yêu cầu người tham gia ứng cử phải có kinh nghiệm và bản lĩnh chính trị vững vàng, thật sự gần dân, xứng đáng là người đại diện của nhân dân.

Ủy viên Thường trực HĐND thị xã Sơn Tây ĐÀO XUÂN TUYÊN: Bảo đảm cơ cấu và chất lượng đại biểu

Hà Nội là địa phương đã có định hướng, chỉ đạo rõ ràng về công tác kiện toàn một bộ máy HĐND, Thường trực, các ban HĐND các cấp và đội ngũ cán bộ HĐND hoạt động chuyên trách ở cả ba cấp. Bên cạnh đó, HĐND các cấp cũng đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề phù hợp với yêu cầu thực tiễn của Thủ đô…

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động thời gian tới, cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với HĐND. Trong đó, bố trí cán bộ cấp ủy, Thường vụ cấp ủy giữ các chức danh Thường trực HĐND; phân công lãnh đạo ban HĐND là đại biểu có năng lực, kinh nghiệm và uy tín. Đồng thời, cần tăng cường công tác hướng dẫn, giám sát, kiểm tra tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp; tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND ở các địa phương… Trước mắt, phải tập trung tổ chức tốt cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 vào ngày 22.5 tới. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến công tác nhân sự, giới thiệu, đề cử người ứng cử, vừa bảo đảm cơ cấu, vừa nâng cao chất lượng của đại biểu. Cũng cần quan tâm đến công tác nhân sự để bố trí hoạt động chuyên trách sau khi được bầu…

2016 là năm đầu tiên triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; đồng thời, triển khai các nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền cần tập trung phổ biến, quán triệt để luật và nghị quyết thật sự đi vào cuộc sống. Để tháo gỡ những vướng mắc cho cơ sở, các cơ quan có thẩm quyền cần rà soát, sửa đổi các văn bản pháp luật chuyên ngành cho phù hợp. Riêng việc triển khai thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương, cần cụ thể hóa các nội dung về phân cấp, phân quyền, ủy quyền và quy định cụ thể về các vấn đề quan trọng của địa phương do HĐND xem xét, quyết định để tạo sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật về thẩm quyền của HĐND, UBND và các cơ quan quản lý theo ngành dọc ở các cấp.

HUYỀN LOAN - HÀ MINH ghi

Video New - Hoạt động của HĐND Hà Nội