Xây dựng chính quyền điện tử:

Phải có đội ngũ cán bộ giỏi cải cách, giỏi quản trị 

Xem với cỡ chữ
Đây là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng đưa ra sáng 29.8, khi Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra các tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hải Dương về tình hình triển khai các nhiệm vụ liên quan đến Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính.

“Chưa bao giờ chúng ta làm bài bản như hiện nay”

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng cho biết, thời gian qua, các cơ quan đã tập trung triển khai các nhiệm vụ do Thủ tướng giao đó là triển khai Chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính. Đây là hai lĩnh vực gắn bó chặt chẽ với nhau.

Hiệu quả cải cách phải tính ra bằng tiền, bằng thời gian. Kết quả cải cách phụ thuộc rất nhiều vào quyết tâm, sự quyết liệt của lãnh đạo địa phương phụ trách lĩnh vực này. Cùng trong môi trường nhưng nhiều địa phương làm rất tốt, có nơi lại làm chưa tốt, nên phải suy nghĩ xem cách làm thế nào cho hiệu quả.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Theo đánh giá của Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, chưa bao giờ chúng ta làm bài bản như hiện nay. Đồng thời cho biết, Văn phòng Chính phủ đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo như Nghị quyết 02 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Nghị quyết 17/NQ-CP về Chính phủ điện tử…Ngày 22.3, đã khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia và trong tháng 6 đã khai trương hệ thống E-Cabinet hướng tới Chính phủ phi giấy tờ. Nhiều địa phương đã triển khai tốt những nhiệm vụ này. Trong đó, Bắc Giang sử dụng chữ ký số trong 100% văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên cũng đạt gần 100%.

Cùng quan điểm này, theo đánh giá của ông Ngô Hải Phan, thành viên Tổ công tác, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ, việc triển khai Chính phủ điện tử đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Các địa phương đã bắt đầu triển khai nền tảng chính quyền điện tử như: Hải Phòng đã bố trí mỗi năm khoảng 20 tỷ đồng, Bắc Giang mỗi năm bố trí khoảng 60 tỷ đồng để hoàn thiện các hệ thống cốt lõi xây dựng chính quyền điện tử. Đã hoàn thành việc kết nối với trục liên thông văn bản quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ để triển khai gửi, nhận văn bản điện tử. Từ ngày 12.3 đến 20.8, đã có hơn 86.000 văn bản gửi và hơn 263.000 văn bản nhận qua trục liên thông.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những nhiệm vụ chậm triển khai và chưa đáp ứng yêu cầu như: Phú Thọ mới đang trình Chủ tịch UBND tỉnh kế hoạch triển khai Nghị quyết 17/NQ-CP về Chính phủ điện tử, trong khi thời hạn là 31.3. Nhiều địa phương chưa hoàn thành việc thành lập, kiện toàn bộ phận một cửa, dù thời hạn là quý IV.2018 như: Hải Phòng chưa thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Thái Nguyên mới phê duyệt đề án thành lập trung tâm này. Bắc Giang vẫn chưa xây dựng cổng dịch vụ công trực tuyến tập trung, duy nhất…

Ông Phan cũng thẳng thắn chỉ rõ, tỉnh Hải Dương tuy báo cáo đã cung cấp 1.706 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 118 dịch vụ mức độ 4, nhưng qua đánh giá các dịch vụ này trên cổng dịch vụ công của tỉnh không đáp ứng yêu cầu triển khai như hồ sơ vẫn yêu cầu bản sao có chứng thực. Nhìn chung, số hồ sơ trực tuyến, nhất là cấp độ 4, phát sinh còn rất thấp, thậm chí không có hồ sơ phát sinh như tại Bắc Ninh.

Báo cáo của các địa phương cũng cho thấy: một số những khó khăn, vướng mắc trong triển khai Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, có việc chậm ban hành một số Nghị định về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu, về định danh và xác thực điện tử cho cá nhân, tổ chức. Nhiều ứng dụng công nghệ thông tin còn manh mún, nhỏ lẻ, thiếu đồng bộ…


Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng , Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng chủ trì buổi làm việc

Xây dựng chính quyền điện tử phải trên cơ sở cải cách hành chính

 Chia sẻ với những khó khăn vướng mắc của các địa phương khi xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh: trong quá trình thực hiện yêu cầu này cần có đội ngũ cán bộ, công chức giỏi, chuyên nghiệp, có tâm huyết. “Xây dựng Chính quyền điện tử phải tiếp cận trên cơ sở cải cách hành chính, công nghệ phục vụ cải cách. Phải có đội ngũ cán bộ giỏi về công nghệ thông tin, đồng thời cũng phải có đội ngũ cán bộ giỏi cải cách, giỏi thủ tục, giỏi quản trị”, Bộ trưởng nói.

Nhìn nhận thực trạng hạ tầng công nghệ không đồng bộ giữa các địa phương, “các phần mềm không ai giống ai, thậm chí ngay các sở ngành tại một địa phương cũng không kết nối được với nhau”, tuy nhiên, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng vẫn có cách xử lý thực trạng này. “Có nơi kêu là xây dựng hạ tầng công nghệ vướng Luật đầu tư công, nhưng Văn phòng Chính phủ không đầu tư mà theo hướng các doanh nghiệp đầu tư, nhà nước thuê lại, không cần đầu tư, không cần biên chế”, Bộ trưởng nói.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng lưu ý các địa phương cân nhắc việc sử dụng các phần mềm như Zalo trong cung cấp dịch vụ công, nhất là về vấn đề an ninh, an toàn thông tin.

Đưa ra thực tế ở Vĩnh Phúc, số liệu thể hiện trong báo cáo tổng hợp cho thấy địa phương này chưa có thủ tục nào triển khai dịch vụ trực tuyến cấp độ 3, 4, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng, điều quan trọng là phát sinh bao nhiêu hồ sơ làm thủ tục trực tuyến, chứ chỉ công bố thủ tục thì không có ý nghĩa gì. Trong khi đó, Hải Phòng là một điển hình tốt khi phát sinh tới hơn 9.000 hồ sơ trực tuyến mức độ 4, hơn 21.000 hồ sơ mức độ 3, Bộ trưởng cho biết thêm. Cải cách hành chính là yêu cầu bắt buộc phải thực hiện, do đó, các địa phương không thể vì các lý do như bảo mật, an ninh, an toàn để không cải cách. Đưa ra ví dụ từ cuộc họp, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh nêu một lý do chưa đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hiện tỉnh này chưa phát sinh bất kỳ hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến cấp độ 4 nào, là do tỉnh có diện tích nhỏ, người dân, doanh nghiệp đi tới các sở chỉ mất 30 phút, không chỉ người dân, doanh nghiệp ở Bắc Ninh mà còn cả ở nơi khác nữa, không nên suy nghĩ như vậy, không nên lấy lý do như vậy, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Thành An