PACE: Hoạt động phong phú, hiệu quả 

Xem với cỡ chữ
Ngoài các hội nghị thường niên, PACE còn tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề, các hội nghị liên khu vực tập trung vào những vấn đề "nóng" hiện nay như chống khủng bố, vấn đề tôn giáo, hợp tác nông nghiệp....

      Hội nghị về tôn giáo
      Để chuẩn bị cho các báo cáo về quan hệ giữa các nhà nước và tôn giáo, PACE đã tổ chức cuộc hội thảo chuyên đề về chủ đề này tại Strasbourg ngày 27.2.2007. Hội nghị đã đi đến kết luận: Đối thoại giữa các nền văn minh, cách đối thoại dân chủ lâu đời nhất và cơ bản nhất này là một trong những biện pháp hiệu quả để loại bỏ bạo lực. Mục tiêu của đối thoại giữa các nền văn minh là giúp người dân thuộc những cộng đồng khác nhau, văn hóa tôn giáo khác nhau học cách chung sống hòa bình, xây dựng một thế giới đa dạng văn hóa.
      Hội nghị Châu Âu - Địa Trung Hải về nông nghiệp
      PACE và Nghị viện Châu Âu đã phối hợp tổ chức Hội nghị Châu Âu - Địa Trung Hải lần thứ hai diễn ra tại Strasbourg trong hai ngày 28-29.2006 về chủ đề nông nghiệp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực này. Với chủ đề "Chính sách nông nghiệp, nông thôn của Châu Âu - Địa Trung Hải trong bối cảnh toàn cầu hóa", các nghị sỹ tham dự hội nghị đã thảo luận về các chính sách nông nghiệp và nông thôn hiện đang được áp dụng ở vùng Đồng bằng Địa Trung Hải, xem xét hiệu quả của các cuộc đàm phán đa phương trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại thế giới, thúc đẩy các nước thành viên tham gia vào tiến trình Barcelona, thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa cơ quan lập pháp của hai tổ chức trong lĩnh vực nông nghiệp.
Hội nghị về vai trò của PACE trong hoạt động quan sát bầu cử
      Quan sát bầu cử là một trong những hoạt động nhằm đánh giá và bảo đảm tính công bằng, minh bạch, dân chủ của mỗi tiến trình bầu cử. Đó cũng là thước đo để đánh giá tiến trình dân chủ hóa của một nước. Chính vì tầm quan trọng của hoạt động này, ngày 15-16.2 vừa qua, PACE đã tổ chức Hội nghị Quốc tế về về vai trò của PACE trong hoạt động quan sát bầu cử. Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá kết quả quan sát bầu cử ở một số nước trong thời gian qua, thảo luận hướng hợp tác mới để nâng cao vai trò của nghị viện trong hoạt động này.
      Hội thảo về Hiệp ước hoà bình ổn định Đông Nam Âu
      Từ ngày 14 đến 16.10.2002, PACE đã tổ chức một cuộc hội thảo với chủ đề “Tăng cường an ninh và ổn định chính trị thông qua hợp tác kinh tế: các tiến bộ của Hiệp ước Ổn định cho vùng Đông Nam Âu”. Cuộc hội thảo này là kết quả của sáng kiến nghị viện ba bên gồm Hội đồng Nghị viện Hội đồng Châu Âu, Tổ chức An ninh hợp tác Châu Âu OSCE và Nghị viện Châu Âu. Hội thảo nhằm đưa ra báo cáo về tình hình thực hiện các dự án tiến hành trong khuôn khổ Hiệp ước Bình ổn, nhất là trong lĩnh vực kinh tế và cơ sở hạ tầng, tăng cường việc quản lý tốt, động viện các hoạt động nghị trường nhằm vào việc giảm thiểu tình trạng tội phạm có tổ chức và nạn tham nhũng.
      Hội nghị liên Nghị viện về đấu tranh chống khủng bố
      PACE đã tổ chức Hội nghị liên Nghị viện về đấu tranh chống khủng bố tại Saint-Petersbourg từ ngày 27 đến 28.3.2002. Mục đích của hội nghị này kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ cuộc đấu tranh chống khủng bố và xác định các điều kiện cần thiết để tiến hành cuộc chiến này, nhất là những vấn đề liên quan đến nhân quyền và Nhà nước pháp quyền.
      Trong bản Tuyên bố cuối cùng, Hội nghị đã lên án mạnh mẽ và không khoan nhượng chủ nghĩa khủng bố dưới tất cả mọi hình thức và nhấn mạnh rằng khủng bố phải bị xem là một hành động tội ác. Do đó, mọi hành động khủng bố đều là chống lại các giá trị dân chủ, chống lại Nhà nước pháp quyền, nhân quyền cũng như các quyền tự do cơ bản khác và không thể khoác lên bất kể một lý do chính trị, tôn giáo, kinh tế hay xã hội nào. Hội nghị nhấn mạnh cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế là yếu tố cơ bản để bảo vệ hoà bình và an ninh quốc tế. Do đó, hành động quốc tế chống khủng bố sẽ không thể hiệu quả nếu thiếu đi sự ủng hộ rộng rãi của tất cả các nước trên cơ sở hợp tác chặt chẽ ở cấp độ toàn cầu, khu vực và song phương. Các hoạt động chống khủng bố phải được thực hiện phù hợp với các đòi hỏi về dân chủ, Nhà nước pháp quyền, tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do cơ bản.
      Ngoài ra, PACE còn tổ chức Hội nghị Các Chủ tịch Nghị viện với các chủ đề rất thú vị như "ngoại giao nghị viện - cầu nối giữa các quốc gia", "vai trò của nghị viện trong thúc đẩy dân chủ trong và ngoài nước".

Quốc Đạt