Kiên Giang:

Ông Lâm Minh Thành được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

Xem với cỡ chữ

HĐND tỉnh vừa tổ chức Kỳ họp thứ 18 (họp bất thường) xem xét, thông qua 2 nghị quyết: Bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lâm Minh Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang; miễn nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng HĐND tỉnh đối với ông Trần Quốc Việt, nguyên Chánh Văn phòng HĐND tỉnh do được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Bí thư Huyện ủy huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2015 - 2020.

XUÂN THU