Nông thôn mới trên “quê hương 5 tấn” 

Xem với cỡ chữ
Với 20 chữ: “Sản xuất phát triển, đời sống sung túc, diện mạo sạch sẽ, thôn xã văn minh, quản lý dân chủ” và quán triệt quan điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) bằng mọi cách nhưng không phải bằng mọi giá, Thái Bình đã mau chóng thay đổi diện mạo làng quê, nâng cao đời sống người dân nông thôn.

Dân hưởng lợi từ chính sách

Ông Vũ Thành Quang ở xã Thụy Liên, Thái Thụy, một nông dân nhờ vốn vay Ngân hàng Agribank Thái Bình đã có một cơ ngơi khang trang với mô hình trang trại vườn ao chuồng chia sẻ, nông thôn ngày hôm nay ở Thái Thụy được “thay da, đổi thịt”, đường sá đi lại thuận tiện, nhiều gia đình khá giả hơn rất nhiều. Ngay từ con đường ra cánh đồng cũng được bê tông, kiên cố hóa, do vậy việc sản xuất và đi lại của bà con cũng thuận lợi hơn trước đây.

Quả thật, từ một xã thuần nông, lúa là cây trồng chủ yếu thì nay Thụy Liên đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình, phát triển mạnh cây vụ Đông và hình thành nhiều cánh đồng mẫu, cánh đồng có liên kết bao tiêu nông sản từ đầu vụ, tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho bà con nông dân địa phương. Cùng với đó, sự phát triển của nhiều công ty, doanh nghiệp trên địa bàn, đã giúp lực lượng lao động của Thụy Liên chuyển dần sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ; nâng thu nhập bình quân của người dân địa phương lên trên 55 triệu đồng/người/năm.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Bình Nguyễn Xuân Dương cho biết, thực hiện chỉ đạo của Trung ương về xây dựng NTM, ngày 28.4.2011, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2015, định hướng đến năm 2020. Đây là Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng NTM của tỉnh với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp toàn diện. Với 20 chữ: “Sản xuất phát triển, đời sống sung túc, diện mạo sạch sẽ, thôn xã văn minh, quản lý dân chủ” và quán triệt quan điểm xây dựng NTM bằng mọi cách nhưng không phải bằng mọi giá, Thái Bình đã khái quát 19 tiêu chí xây dựng NTM và tìm ra kim chỉ nam xây dựng NTM cho riêng mình.

Tư duy và cách làm này cũng đã đưa huyện Vũ Thư về đích NTM trước 1 năm so với kế hoạch. Năm 2011, từ một huyện có xuất phát điểm thấp khi triển khai thực hiện xây dựng NTM, kinh tế của huyện còn có nhiều khó khăn, tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm tới 44,9% cơ cấu nền kinh tế, lao động nông nghiệp chiếm 63,1% cơ cấu lao động, mặt bằng chung toàn huyện đạt bình quân từ 5 - 6 tiêu chí/xã. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện là 2,92% (giảm 0,27% so năm 2018), thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 47,184 triệu đồng/người, tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm thường xuyên đạt 96.6%.


Huyện Vũ Thư, Thái Bình vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Agribank - cây cầu nối nông thôn mới

 “Từ nguồn vốn của Agribank, chúng tôi có điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, vươn lên làm giàu; góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa; làm thay đổi diện mạo NTM”. Đó là những chia sẻ của người dân Thái Bình khi nói về Agribank - ngân hàng chủ lực trong đầu tư cho tam nông.

Theo Phó Giám đốc Agribank tỉnh Thái Bình Nguyễn Mạnh Tường, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Nghị quyết của tỉnh Thái Bình về xây dựng NTM, Agribank tỉnh đã xây dựng và triển khai Chương trình hành động tới các đơn vị trong toàn hệ thống như tổ chức hội nghị triển khai giải pháp để góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM; phối hợp với các cơ quan truyền thông của tỉnh thường xuyên tuyên truyền các cơ chế chính sách mới, nhất là các chính sách ưu đãi về điều kiện tín dụng, lãi suất cho vay... các giải pháp hoạt động của ngành ngân hàng góp phần xây dựng NTM cũng như kết quả đầu tư tín dụng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. Ngân hàng tỉnh cũng phát động các đơn vị trong toàn hệ thống đăng ký các chỉ tiêu thi đua, các địa phương hỗ trợ xây dựng NTM, xây dựng kế hoạch thực hiện, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nguồn vốn, cơ sở vật chất, nhân lực, công nghệ phục vụ xây dựng NTM...

Đến nay, tổng nguồn vốn huy động của Agribank tỉnh Thái Bình đạt 12.315 tỷ đồng. Nguồn vốn huy động của Agribank luôn tăng trưởng ổn định, thị phần nguồn vốn huy động luôn chiếm từ 30 - 40% tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Đặc biệt, nguồn tiền gửi tiết kiệm dân cư luôn chiếm tỷ trọng trên 90% trong tổng nguồn vốn huy động, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn bình quân hàng năm là 20%/năm. Agribank tỉnh Thái Bình chú trọng mở rộng đầu tư cho vay các khách hàng là tổ chức, các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Riêng cho vay hộ gia đình và cá nhân hiện đạt trên 66.000 khách hàng. Nhờ nguồn vốn tín dụng ngân hàng, nhiều doanh nghiệp, hộ nông dân, trang trại, gia trại có điều kiện mở rộng, phát triển sản xuất, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; cơ giới hóa, áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, nhất là công nghệ sinh học vào sản xuất, góp phần tăng năng suất, sản lượng cây trồng, tăng giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh.

Đặc biệt, nguồn vốn Agribank còn thúc đẩy hình thành phát triển các vùng sản xuất hàng hóa, khu chăn nuôi tập trung, vùng chuyển đổi nuôi trồng thủy sản, đẩy mạnh khai thác, đánh bắt xa bờ... Phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống; phát triển giao thông, thương mại, dịch vụ, nước sạch... góp phần tạo việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, ổn định chính trị, bảo đảm an sinh xã hội khu vực nông nghiệp, nông thôn của tỉnh.

 Đến nay, tổng dư nợ Agribank tỉnh Thái Bình đạt 8.056 tỷ đồng, chiếm 18% thị phần về dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn, tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0.86% trên tổng dư nợ, tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân trong nhiều năm qua luôn đạt mức 15%/năm. Trong đó, tỷ lệ đầu tư phát triển “Tam nông” luôn chiếm trên 90%/tổng dư nợ.

_________________

Năm 2019, tỉnh Thái Bình phấn đấu có 264/264 xã về đích NTM và có ít nhất 2 huyện đạt chuẩn huyện NTM. Mục tiêu đến năm 2020, 6/6 huyện đạt chuẩn huyện NTM, TP Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và phấn đấu đến tháng 6.2020 có 18 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó có ít nhất 8 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Bình Nhi