Bệnh viện Mắt tỉnh Nam Định

Nơi thắp sáng niềm tin 

Xem với cỡ chữ
Với những thành tựu đạt được trong năm 2019, Bệnh viện Mắt tỉnh Nam Định trở thành địa chỉ tin cậy - nơi thắp sáng niềm tin, ước mơ, hy vọng của người bệnh.

Năm 2019, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ngành và của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Bệnh viện đã có được cơ sở vật chất, trang thiết bị thăm khám, điều trị hiện đại. Đồng thời được sự chỉ đạo, giúp đỡ về chuyên môn, đào tạo của Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện đã triển khai thêm các kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu tạo bước đột phá mới cho đơn vị, mang lại niềm tin trong nhân dân.


Bác sĩ Trần Huy Đoàn, Giám đốc bệnh viện Mắt tỉnh Nam Định

Năm qua, Bệnh viện đã triển khai các dịch vụ về khám chữa bệnh có chất lượng cao, ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến mới vào chẩn đoán và điều trị có hiệu quả cho người bệnh. Các bệnh nhân nặng, bệnh nhân phẫu thuật đều được hội chẩn theo quy định, các bệnh nhân chuyển tuyến được hội chẩn theo quy chế qua đó đã nhận được niềm tin yêu trong nhân dân.

Bác sĩ Trần Huy Đoàn, Giám đốc bệnh viện chia sẻ: Để phục vụ tốt người bệnh, trong năm 2010 và những năm tiếp theo, Bệnh viện Mắt Nam Định xác định kiên định mục tiêu và nhiệm vụ đề ra với những nội dung: đẩy mạnh công tác giáo dục về y đức, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, Bệnh viện cũng mua sắm bổ sung trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác khám chữa bệnh. Phát huy, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị đã đầu tư mua sắm; thực hiện nghiêm túc các quy chế của Bệnh viện trong khám, chữa bệnh, các quy trình kỹ thuật, hạn chế thấp nhất các sai sót; duy trì tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh; tăng cường khảo sát sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú tại các khoa lâm sàng; thực hiện tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện; phát huy hơn nữa vai trò của tổ công tác xã hội và chăm sóc khách hàng; tập trung nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, trong đó chú trọng công tác xây dựng kế hoạch, giám sát kiểm tra, sơ kết, tổng kết và phát động phong trào thi đua khen thưởng kịp thời.

Đặc biệt, trong công tác tổ chức, Bệnh viện sẽ ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế, sắp xếp lại cơ cấu và tổ chức các khoa, phòng, quan tâm giải quyết chế độ chính sách cho CBVC; thực hiện quản lý hồ sơ CBVC bệnh viện đúng theo quy định, xây dựng kế hoạch quy hoạch đào tạo bác sĩ chuyên khoa II, chuyên khoa I, cử nhân điều dưỡng, các lớp học tập huấn ngắn hạn, dài hạn bảo đảm nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn đáp ứng tốt nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

Anh hiến