Tổng Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh

Nỗ lực xây dựng, vận hành hiệu quả lưới điện thông minh 

Xem với cỡ chữ
Trên cơ sở những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là từ việc kiện toàn và hiện đại hóa lưới điện thông qua xây dựng và tổ chức triển khai “Đề án phát triển lưới điện thông minh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn năm 2025”, Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh xác định: Nhiệm kỳ mới, Tổng Công ty sẽ tập trung quyết liệt cho đầu tư, xây dựng và vận hành thành công lưới điện thông minh trên cơ sở triển khai ứng dụng rộng rãi công nghệ số; tiếp tục ứng dụng các công nghệ mới, đặc biệt là các thành tựu của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 trong công tác hiện đại hóa lưới điện, góp phần thực hiện định hướng xây dựng thành phố thông minh.

Nhiều kết quả nổi bật kiện toàn và hiện đại hóa lưới điện

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, với sự quan tâm chỉ đạo của thành phố và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cùng sự ủng hộ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Đảng bộ Tổng Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã lãnh đạo thực hiện bảo đảm cung ứng điện đầy đủ, liên tục với chất lượng ngày càng cao, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng điện cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC Phạm Quốc Bảo vui mừng cho biết: Những năm qua, EVNHCMC rất tự hào đã thực hiện hiệu quả nhiều phong trào thi đua, yêu nước, gắn kết mọi người trong đơn vị thành một tập thể mạnh. Nhờ sự đoàn kết và quyết tâm đó mà EVNHCMC đã hoàn thành được tất cả các nhiệm vụ được giao. Nhiều chỉ tiêu đã đạt tốt hơn kế hoạch EVN giao, trong đó, có một số chỉ tiêu chính về đích sớm từ 1 - 2 năm so với lộ trình EVN giao đến năm 2020 như: Tổn thất điện năng, các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện, dịch vụ khách hàng trực tuyến, tự động hóa, năng suất lao động, chỉ số tiếp cận điện năng…

Ứng dụng công nghệ hiện đại để điều khiển từ xa trong quản lý vận hành lưới điện TP HCM  

Cụ thể hơn những kết quả đạt được của nhiệm kỳ này, Ủy viên BTVĐU, Tổng Giám đốc EVNHCMC Nguyễn Văn Thanh cho biết: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Tổng Công ty đã triển khai nhiều giải pháp từng bước kiện toàn và hiện đại hóa lưới điện thông qua việc xây dựng và tổ chức triển khai “Đề án phát triển lưới điện thông minh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn năm 2025”. Qua đó, đã đạt được những kết quả nổi bật như: Hoàn thành trước 2 năm kế hoạch chuyển đổi 100% trạm biến áp 110kV vận hành tự động theo tiêu chí không người trực; hoàn thành trước 1 năm đối với chỉ tiêu tự động hóa lưới điện phân phối; đưa vào vận hành Trung tâm điều khiển từ xa lưới điện phân phối đầu tiên tại Việt Nam… Từ đó, đã nâng cao độ tin cậy cung cấp điện đứng đầu trong cả nước.

Theo ông Nguyễn Văn Thanh, EVNHCMC đã có những định hướng đúng đắn trong việc nghiên cứu, tiếp cận, xây dựng và thực hiện lộ trình phát triển lưới điện thông minh phù hợp theo xu hướng của thế giới, đồng thời góp phần thực hiện định hướng đô thị thông minh TP Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của UBND thành phố. Các cấu phần của lưới điện thông minh được triển khai có lộ trình bài bản, đồng bộ, có kế hoạch chi tiết và kết quả đã đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Việc khai thác hiệu quả các ứng dụng lưới điện thông minh chính là nền tảng để Tổng Công ty đạt được những kết quả tốt trong việc thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm là: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng, nâng cao năng suất lao động và cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng. Cụ thể, tính đến cuối năm 2019, số lần mất điện trung bình của một khách hàng (SAIFI) là 0,77 lần/năm và thời gian mất điện trung bình của một khách hàng (SAIDI) là 58,4 phút/năm; tỷ lệ tổn thất điện năng giảm còn 3,48%, thấp hơn so với chỉ tiêu EVN giao đến năm 2020 là 3,5%.

Nhận định tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ số trong lưới điện thông minh, EVNHCMC đã triển khai mạnh mẽ công tác nghiên cứu, phát triển các hệ thống công nghệ thông tin. Qua đó, đã cơ bản hoàn tất số hóa công tác quản lý kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao năng lực quản lý vận hành lưới điện, làm tiền đề để từng bước tiếp cận và ứng dụng các công nghệ của CMCN 4.0 (Big Data, IoT, AI, Cloud) vào tất cả các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh điện. EVNHCMC cũng đã cơ bản đào tạo được đội ngũ cán bộ có kiến thức hiểu biết, năng lực, có khả năng tự chủ khai thác, vận hành, làm chủ các công nghệ lưới điện thông minh (tự động hóa, GIS, vận hành hệ thống đo xa…) tại các đơn vị, đặc biệt là tại Trung tâm điều khiển từ xa - Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Thanh nhấn mạnh.

Ứng dụng công nghệ làm việc trên đường dây mạng điện (live-line) để bảo trì, sửa chữa không cắt điện  

Ảnh: Nguyễn Hồng Nhung 

Tập trung xây dựng, vận hành lưới điện thông minh

Theo đánh giá mới nhất của tổ chức Doing Business thuộc Ngân hàng Thế giới, EVNHCMC rất vinh dự đã góp phần cải thiện được chỉ số tiếp cận điện năng tăng 129 bậc - từ vị trí 156 trong bảng xếp hạng năm 2014 lên vị trí 27/190 quốc gia năm 2019; nằm trong tốp 4 của khối ASEAN. Chỉ số tiếp cận điện năng đang thuộc nhóm 3 chỉ số tốt nhất trong 10 chỉ số đánh giá về môi trường kinh doanh của Việt Nam hiện nay. Kết quả trên, hay nói đúng hơn là phần thưởng quý giá dành cho ngành điện chính là sự đồng thuận và chia sẻ của người dân thành phố. Nhiều gia đình, doanh nghiệp, địa phương đã chấp nhận di dời nhà cửa để dành mặt bằng phục vụ xây dựng các công trình điện thiết yếu. Việc tham gia tích cực của khách hàng đối với các chương trình tiết kiệm điện và sử dụng điện hiệu quả đã phần nào giúp EVNHCMC giải quyết được bài toán cân đối nguồn, bảo đảm cung ứng điện ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của một đô thị đặc biệt. Đó còn là sự hưởng ứng nhiệt tình của khách hàng với những đổi mới theo xu thế hiện đại trong dịch vụ của ngành điện như: Sử dụng hóa đơn điện tử, thanh toán điện tử, đăng ký dịch vụ qua mạng, tư vấn trực tuyến, khảo sát lưới điện qua dữ liệu thông tin địa lý…

 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC Phạm Quốc Bảo

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Tổng Giám đốc EVNHCMC Nguyễn Văn Thanh cho biết, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ EVNHCMC sẽ triển khai 9 chương trình hành động theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty. Trong đó: “Chương trình hiện đại hóa lưới điện, phát triển lưới điện thông minh giai đoạn 2020 - 2025” sẽ chú trọng đến kiện toàn kết cấu lưới điện theo nguyên tắc chuẩn hóa, đồng bộ nhằm tối ưu hóa công tác quản lý vận hành. Nhằm góp phần thực hiện định hướng xây dựng đô thị thông minh của UBND thành phố, EVNHCMC tiếp tục triển khai xây dựng và vận hành hiệu quả mô hình lưới điện thông minh. Trọng tâm là cấu phần tự động hóa lưới điện toàn diện từ cấp điện áp 110kV đến trung, hạ áp và chuyển đổi số toàn diện trong công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành; áp dụng mô hình tiên tiến trong công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị lưới điện phân phối theo điều kiện vận hành thực tế (CBM); nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới; đặc biệt là các thành tựu của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 trong công tác hiện đại hóa lưới điện…

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC Phạm Quốc Bảo nhấn mạnh: Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới” và theo định hướng hoạt động “Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả”, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ EVNHCMC sẽ đẩy mạnh ứng dụng toàn diện công nghệ hiện đại để nâng cao tính chuyên nghiệp trong xây dựng và quản lý vận hành hệ thống điện, tính minh bạch trong kinh doanh dịch vụ khách hàng và nâng cao hiệu quả năng lực quản trị doanh nghiệp. Tổng Công ty sẽ tập trung đầu tư xây dựng và vận hành hiệu quả lưới điện thông minh trên cơ sở ứng dụng rộng rãi công nghệ số nhằm tối ưu hóa công tác quản lý vận hành; tái cấu trúc và đẩy mạnh ngầm hóa lưới điện trung, hạ thế để giảm bán kính cung cấp điện và nâng cao hơn nữa các chỉ tiêu tin cậy cung cấp điện. Tiếp tục triển khai nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới, đặc biệt là các thành tựu của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 trong công tác hiện đại hóa và vận hành lưới điện thông minh.

Bên cạnh đó, Tổng Công ty tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành liên quan trong xây dựng, kết nối liên thông và giải quyết tất cả các dịch vụ điện qua hình thức trực tuyến, khách hàng có thể theo dõi tiến độ các dịch vụ về điện xử lý tức thời theo thời gian thực trên hệ thống; đưa vào khai thác trung tâm dữ liệu (data center) từ tháng 7.2020 để chuẩn hóa cơ sở dữ liệu thông tin chăm sóc khách hàng và quản lý lưới điện theo xu hướng hiện đại. Cụ thể: Áp dụng Chatbot trả lời để tự động cho khách hàng, áp dụng trí tuệ nhân tạo (Al), kết hợp khai thác hiệu quả nguồn thông tin trên mạng xã hội. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh áp dụng và khai thác hiệu quả các ứng dụng quản lý chăm sóc khách hàng trên thiết bị di động, các trang mạng xã hội… để cung cấp các dịch vụ điện với giá trị gia tăng và trải nghiệm dịch vụ điện thông minh cho khách hàng trên địa bàn thành phố - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC Phạm Quốc Bảo khẳng định.

Huyền Anh