Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đồng Nai

Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu 

Xem với cỡ chữ
Dù khối lượng công việc rất lớn và gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng với sự chủ động cùng nhiều biện pháp quyết liệt, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Nai đã tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách, chế độ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). Để hướng tới mục tiêu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2018, BHXH tỉnh cần chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp tích cực.

Hơn 2,4 triệu người tham gia BHXH

Theo Phó Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Quy, trong những tháng đầu năm toàn ngành đã nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp tích cực, qua đó cơ bản thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Tính đến hết 30.6, toàn tỉnh có 2.409.881 người tham gia BHXH, BHYT, tăng 154.556 người so với cùng kỳ năm 2017; đạt tỷ lệ bao phủ 82,2% dân số toàn tỉnh, thấp hơn 0,1% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao; công tác cấp sổ, thẻ thực hiện đúng quy định, bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

BHXH tỉnh Đồng Nai đã ký hợp đồng với 71 cơ sở y tế triển khai khám chữa bệnh BHYT, tăng 13 cơ sở so với cùng kỳ 2017; thực hiện giám định và thanh toán cho 3.319.449 lượt người, với tổng số tiền khoảng 1.092,4 tỷ đồng, tăng 11% số lượt người và tăng 7% chi phí so với cùng kỳ năm 2017.

Trong 6 tháng, thực hiện cấp 112.842 sổ BHXH, in và cấp mới 678.192 thẻ BHYT, cấp lại 145.130 thẻ BHYT; việc rà soát, điều chỉnh dữ liệu và bàn giao sổ BHXH cho lao động được thực hiện nghiêm túc. Công tác giải quyết chế độ BHXH, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH đầy đủ, kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng BHXH. Công tác thực hiện chính sách BHYT được triển khai có hiệu quả, bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ BHYT.

Bên cạnh kết quả đạt được, bà Quy cũng cho hay, vẫn còn một số hạn chế như tỷ lệ bao phủ BHYT còn thấp so với bình quân toàn quốc; công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT chưa tương xứng tiềm năng, tỷ lệ tham gia ở một số đơn vị còn thấp, nợ BHXH, BHYT vẫn còn ở mức khá cao so với chỉ tiêu giao. Tình trạng nợ cục bộ với số nợ lớn và thời gian kéo dài còn xảy ra ở một số doanh nghiệp, gây khó khăn trong việc giải quyết chế độ, chính sách, ảnh hưởng tới quyền lợi của người lao động. Chi phí khám chữa bệnh BHYT tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ gây thâm hụt quỹ BHYT. Việc thực hiện kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động của một số ít viên chức chưa nghiêm, trong quá trình giao tiếp giải quyết công việc cho người lao động có lúc chưa tận tình, chu đáo.


6 tháng đầu năm, BHXH Đồng Nai cấp 112.842 sổ BHXH                                 Nguồn: ITN

Chú trọng phát triển đối tượng

Trong năm 2018, BHXH tỉnh Đồng Nai phấn đấu phát triển đối tượng tham gia BHYT đạt 84,5% dân số toàn tỉnh, bảo đảm số thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch cả năm trở lên, giảm nợ xuống dưới mức 1,46% trên tổng số phải thu; giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp kịp thời, đầy đủ, thuận tiện, an toàn, đúng quy định; tăng cường quản lý chi phí khám chữa bệnh BHYT; giám định và kiểm soát chặt chẽ chi phí khám chữa bệnh, ngăn chặn lạm dụng quỹ BHYT. Để hoàn thành các chỉ tiêu này, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Lê Ngọc Mai cho biết, trong những tháng cuối năm, BHXH tỉnh tăng cường công tác xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, thực hiện hoàn thành vượt mức công tác phát triển đối tượng, thu Quỹ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, giảm nợ; giải quyết tốt các chế độ chính sách BHXH, BHYT, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác giải quyết và chi trả các chế độ BHXH, với mục tiêu, kịp thời, thuận lợi, đầy đủ, đúng quy định và an toàn, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng. Nâng cao chất lượng công tác giám định BHYT, bảo đảm quyền lợi trong khám chữa bệnh cho nhân dân theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND và BHXH Việt Nam; hạn chế tối đa tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. Hoàn thành công tác rà soát và trả sổ BHXH cho người lao động theo quy định của Luật BHXH. 

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường giao dịch điện tử trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hạn chế vi phạm tiêu cực xảy ra tại các đơn vị trong ngành và đơn vị sử dụng lao động. Tiếp tục nâng cao chất lượng, ý thức phục vụ của cán bộ công chức, viên chức đối với nhân dân và người lao động. Duy trì kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Nguyễn Thúy