Nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ ở mức cao nhất 

Xem với cỡ chữ
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, dân chủ, khách quan và khoa học, Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Quảng Ninh Khóa XIII đã hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra; thông qua 22 nghị quyết với sự đồng thuận của 100% đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp.

HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm với nhiều kết quả quan trọng; đồng thời, thống nhất với những hạn chế, tồn tại báo cáo của UBND tỉnh đã trình bày, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND chỉ ra; chỉ rõ nguyên nhân chủ quan đối với một số hạn chế cần quan tâm. Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về một số nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và điều chỉnh dự toán ngân sách tỉnh năm 2020; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi xin nhấn mạnh một số vấn đề chủ yếu sau đây:

Một là, hệ thống chính trị toàn tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới theo phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; giữ vững hình ảnh một Quảng Ninh - Hạ Long luôn là điểm đến An toàn - Thân thiện - Hấp dẫn để ổn định và phát triển…

Hai là, tìm mọi biện pháp khai thác hiệu quả mọi dư địa tăng trưởng, quyết liệt hành động, thúc đẩy đầu tư, kiên trì phấn đấu, nỗ lực vượt bậc hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 48.000 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa không thấp hơn 37.000 tỷ đồng; phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP hai con số cao nhất theo chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra đầu năm. Phấn đấu tổng vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng cuối năm đạt khoảng 60.000 tỷ đồng, cả năm tăng trên 10% so với năm 2019… Bảo đảm cân đối vững ngân sách ở cấp tỉnh, cấp huyện; tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách ở các cấp ngân sách. Thực hiện nghiêm nguyên tắc “có thu thì mới có chi” và bảo đảm ưu tiên cân đối cho nhiệm vụ chi thường xuyên, chi an sinh xã hội và bố trí dự phòng ngân sách để bù đắp hụt thu... Phấn đấu giải ngân 100% các nguồn vốn đầu tư công theo tiến độ thu trong quý III.2020.

 Ba là, quan tâm phát triển văn hóa hài hòa với phát triển kinh tế; củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, tăng cường đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh. Tăng cường đào tạo, chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới; tập trung rà soát, đánh giá việc triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020...

Bốn là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nhất là quy hoạch, xây dựng, đô thị, đất đai, tài nguyên, môi trường, than, khoáng sản… Chú trọng công tác lập và quản lý các quy hoạch gắn với rà soát kế hoạch sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả với tầm nhìn dài hạn, trọng tâm là Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Kiên quyết xem xét, thu hồi các dự án không đưa đất vào sử dụng, dự án triển khai chậm tiến độ, bị chấm dứt chủ trương đầu tư, chấm dứt nghiên cứu quy hoạch, sử dụng sai mục đích, vi phạm pháp luật đất đai, môi trường, đầu tư, xây dựng…

Năm là, bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển. Tăng cường đối thoại, nắm bắt tình hình dư luận, tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, phản ánh chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, nhất là thời điểm trước, trong và sau Đại hội đảng các cấp đang diễn ra.

Sáu là, hoàn thành dứt điểm đại hội cấp huyện và tương đương trong tháng 7.2020. Tập trung chuẩn bị và tổ chức chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 tiến tới Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng bảo đảm an toàn, trang trọng, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí... Quyết liệt triển khai thi công các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ và hoàn thành việc gắn biển chào mừng trước ngày 15.9.2020.

NGUYỄN XUÂN KÝ
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh
P. NAM lược ghi

Truyền hình