Bắc Ninh

Nỗ lực để 100% xã có nước sạch tập trung 

Xem với cỡ chữ
Những năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm mang nước sạch về nông thôn, nâng cao sức khỏe người dân, góp phần vào quá trình xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2019 này, tỉnh chú trọng xây dựng và đưa vào vận hành nhiều nhà máy nước sạch, đa dạng các mô hình giúp các hộ dân tiếp cận với nước sạch. Với việc thực hiện kế hoạch nghiêm túc, hiệu quả như hiện nay thì tới quý I.2020, tỉnh Bắc Ninh sẽ có 100% các xã có nước sạch tập trung.

Tư duy mới trong quản lý, vận hành

Tính đến tháng 6.2019, khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 57 công trình nước sạch đang vận hành với công suất hơn 153.000m3/ngày đêm, cấp nước cho 84 xã với gần 156.000 hộ dân. Bước đầu, các dự án cấp nước sạch nông thôn đưa vào sử dụng đã mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, góp phần giảm dần khoảng cách giữa nông thôn với đô thị. Trong đó, Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Ninh đang quản lý 20 công trình, với 17 trạm cấp nước, có tổng công suất thiết kế 63.120m3/ngày/đêm, cấp nước cho 37 xã, với gần 70 nghìn hộ.

Các trạm cấp nước thuộc Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Ninh đều bảo đảm đáp ứng được nhu cầu của nhân dân, không để xảy ra sai sót gì. Trung tâm còn có phòng xét nghiệm chất lượng nước đạt tiêu chuẩn ISO 17025. Hàng tuần, Trung tâm tiến hành lấy mẫu nước, xét nghiệm và đưa ra kết quả gửi về trạm cấp nước. Từ đó là cơ sở để các trạm điều chỉnh quy trình vận hành, châm hóa chất bảo đảm chất lượng nước theo yêu cầu. Ngoài ra, công nhân của trạm liên tục theo dõi chất lượng nước, để bảo đảm chất lượng nước cấp đạt tiêu chuẩn tới các hộ dân sử dụng.

Bên cạnh nhà máy xử lý nước sạch từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, trong những năm qua, tỉnh Bắc Ninh chú trọng huy động các doanh nghiệp tham gia xây dựng, quản lý và khai thác, nhằm giảm gánh nặng đầu tư của nhà nước đối với các công trình cung cấp nước sạch tập trung cho người dân khu vực nông thôn. Cụ thể, Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Phú Quang đầu tư xây dựng theo hình thức xã hội hóa 2 nhà máy nước sạch, Nhà máy nước sạch An Thịnh, thuộc xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh có mức đầu tư 160 tỷ đồng, cung cấp nước cho 6 xã, với 6.000 hộ dân. Hay Nhà máy nước sạch nông thôn cụm xã Quảng Phú (huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) có công suất thiết kế 14.000m3/ngày đêm đầu tư xây dựng với tổng kinh phí gần 130 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn nhà nước đầu tư 60%, doanh nghiệp 40%, cung cấp nguồn nước sạch sinh hoạt cho người dân các 3 xã huyện Lương Tài và 3 xã huyện Thuận Thành.

Các dự án cấp nước sạch nông thôn đưa vào sử dụng đã mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, góp phần giảm dần khoảng cách giữa nông thôn với đô thị. Các công trình nước sạch tập trung hoàn thành, đưa vào sử dụng đã góp phần nâng tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt gần 99%, trong đó số dân sử dụng nước sạch theo QCVN 02: 2009/BYT đạt khoảng 55%.

Góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân

Được biết, ngoài 84 công trình nước sạch đang vận hành, tỉnh Bắc Ninh còn có 5 công trình đang thi công, công suất gần 14.000m3/ngày đêm, dự kiến cấp nước cho 11 xã với gần 24.000 hộ dân và hoàn thành vào quý IV năm 2019 và 1 công trình khởi công mới với công suất 2.500m3/ngày đêm, cấp nước cho 2 xã với khoảng gần 3.000 hộ dân, dự kiến hoàn thành vào quý I năm 2020. Mục tiêu đến năm 2020 đạt 100% các xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sử dụng nước sạch tập trung.

Lãnh đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bắc Ninh cho biết, các công trình cấp nước tại các địa phương đang được khai thác khá hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, góp phần giúp người dân nông thôn tiếp cận nguồn nước sạch, nâng cao chất lượng đời sống và sức khỏe nhân dân. Để bảo đảm nguồn nước, đặc biệt trong những đợt cao điểm mùa hè, Trung tâm tăng cường phối hợp cùng các trạm đầu mối tiến hành kiểm tra, theo dõi mực nước đầu nguồn và bảo dưỡng hệ thống xử lý nước, tăng áp… bảo đảm cung cấp đầy đủ lưu lượng và chất lượng nước cho các trạm bơm tăng áp. Ngoài ra, tăng cường kiểm tra, sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng các hệ thống máy móc, thiết bị, bảo dưỡng định kỳ máy bơm của trạm bơm cấp 1, trạm bơm cấp 2, van đóng mở, vệ sinh bể chứa nước bảo đảm yêu cầu kỹ thuật trong vận hành đáp ứng yêu cầu cấp nước cho nhân dân mọi lúc mọi nơi.

Không chỉ tư duy tân tiến nhằm cung cấp nước hiệu quả, chất lượng, khắc phục nhanh chóng các sự cố trong quá trình cấp nước bảo đảm cho sinh hoạt người dân mà Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bắc Ninh còn luôn có ý thức cao trong việc bảo vệ môi trường xung quanh. Trung tâm nước sạch luôn ý thức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ theo yêu cầu tại Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, cụ thể: luôn thực hiện việc quan trắc môi trường theo ĐTM định kỳ 04 lần/năm với tổng chi phí 270 triệu đồng; 02 đợt quan trắc môi trường theo thông tư số 24/2017/TT-BTNMT yêu cầu tần suất quan trắc môi trường không khí là 06 lần/năm với chi phí 44 triệu đồng; đã xây dựng và được UBND tỉnh và các sở, ban, nghành chức năng phê duyệt các biện pháp như: Biện pháp ứng phó sự cố tràn dầu; Biện pháp ứng phó sự cố hóa chất...

Có thể thấy rằng, mục tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh Bắc Ninh có 100% dân số nông thôn được sử dụng nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh là hoàn toàn có thể đạt được. Và để cán đích, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành trong tỉnh nhằm tăng cường quản lý, khai thác các công trình; đa dạng hóa các loại hình đầu tư, khuyến khích sự tham gia của người dân và các thành phần kinh tế vào việc phát triển nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Nga Hoàng