Ninh Thuận: Hướng dẫn các cơ sở giáo dục - đào đạo lựa chọn thiết bị dạy - học phù hợp 

Xem với cỡ chữ

Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13, Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Sau khi nghe Sở GD-ĐT trình bày thực trạng, khó khăn, hạn chế và đề xuất kiến nghị triển khai hiệu quả Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của ngành. Đồng thời, đề nghị Sở GD-ĐT tiếp tục bám sát kế hoạch, đề xuất cấp có thẩm quyền xây dựng cơ sở vật chất, nhu cầu đội ngũ giáo viên phục vụ triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; rà soát, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, giáo viên; quan tâm, hướng dẫn các cơ sở GD - ĐT lựa chọn thiết bị dạy - học phù hợp, đúng quy định; đẩy mạnh tuyên truyền, giúp phụ huynh, nhân dân nâng cao hiểu biết, đồng thuận với chủ trương đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

THẢO YẾN

Truyền hình