Ninh Thuận: Khẩn trương hoàn thành các công trình phục vụ chống hạn 

Xem với cỡ chữ
Tại phiên họp thường kỳ tháng 5 vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động trong tháng; đề nghị rút kinh nghiệm, phối hợp, chuẩn bị tốt hơn nội dung các kỳ họp; các cấp, các ngành, địa phương quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch bệnh, hạn hán, ưu tiên nguồn nước phục vụ sinh hoạt, chăn nuôi; linh hoạt trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng; đẩy mạnh phát triển các nhóm ngành công nghiệp, xây dựng, năng lượng; UBND tỉnh rà soát, chỉ đạo khẩn trương hoàn thành các công trình phục vụ chống hạn chậm nhất trong tháng 7. Đối với việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đề nghị không để người dân bị thiếu đói; tăng cường khảo sát, kiểm tra, giám sát, bảo đảm việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định, chậm nhất giữa tháng 6 tiến hành chi trả tiền hỗ trợ cho các nhóm đối tượng còn lại.