Nhớ về Mẹ 

Xem với cỡ chữ

Nhớ về Mẹ

Con lại về với mẹ mẹ ơi
Về với quê hương với con đường thuở nhỏ
Về với tuổi thơ mẹ chắt chiu gian khó
Đôi vai gầy gồng gắng mẹ nuôi con

Con lại về với mẹ mẹ ơi
Về với tuổi thơ nơi tan trường mẹ đợi
Chiếc bánh gạo thơm mẹ rất lo con đói
Đôi vai gầy mòn mỏi bởi vì con

Con lại về với mẹ mẹ ơi
Về với quê hương khi không còn có mẹ
Chiếc võng sau hè chiếc nôi tre thuở bé
Đã không còn nghe nữa tiếng mẹ ru

Con đã qua nửa kiếp phù du...
Khi nhớ quê hương con nhớ nhiều về mẹ
Nhớ bánh gạo thơm nơi tan trường thuở bé
Nhớ đôi vai gầy của mẹ bởi vì con./.

TRẦN VĂN THÀNH