Lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 mới:

Nhiều việc cần khắc phục ngay 

Xem với cỡ chữ
Nhiều địa phương chưa tổ chức được cho cán bộ, giáo viên tiếp nhận thông tin về các bộ sách giáo khoa (SGK) mới; mặc dù nhà nước có kinh phí chi mua SGK để giáo viên nghiên cứu, nhưng vẫn có câu chuyện “mua chịu, bán chịu SGK”...Theo GS.Nguyễn Minh Thuyết, Tổng chủ biên chương trình GDPT mới, đó là nhưng việc cần khắc phục ngay bởi thời gian bắt đầu năm học mới 2020-2021 đang đến rất gần.

- Hiện nay các trường tiểu học trên cả nước đang lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 để chuẩn bị triển khai Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể mới từ năm học 2020 - 2021. Ông có thể chia sẻ đánh giá về công tác lựa chọn SGK tại các nhà trường?

- Cơ sở pháp lý để thực hiện công việc lựa chọn SGK lớp 1 mới là Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30.1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT). Qua theo dõi tình hình, tôi thấy một số việc cần được quan tâm điều chỉnh ngay để việc lựa chọn SGK phù hợp với quy định của Bộ GD-ĐT.

Trước hết, cán bộ quản lý và giáo viên cần có đủ thông tin, đủ SGK để nghiên cứu. Tại Điều 10, Thông tư 01 quy định ba trách nhiệm của Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh, trong đó có trách nhiệm bảo đảm nguồn kinh phí để các trường tổ chức lựa chọn SGK. Tuy nhiên, đến nay, vẫn còn rất nhiều địa phương chưa tổ chức được cho cán bộ, giáo viên tiếp nhận thông tin về các bộ SGK mới, kể cả qua hình thức trực tuyến.


Thầy cô giáo tại Bắc Giang lực chọn SGK trong mùa dịch Covid -19

Qua phản ánh của cán bộ, giáo viên cho biết, các cơ sở giáo dục ở rất nhiều địa phương chưa có đủ 5 bộ SGK (in giấy) để nghiên cứu, trong đó có những quyển SGK mới chỉ được Bộ GD-ĐT phê duyệt vào tháng 2, tháng 3 này. Bên cạnh đó, hiện nay, toàn bộ SGK cũng như nhiều tài liệu kèm theo đã được các nhà xuất bản đưa lên mạng nhưng trong khi Nhà nước có kinh phí chi cho việc mua SGK (bản in) nhưng nhiều nơi, cán bộ, giáo viên không có SGK để nghiên cứu, nên mới dẫn đến câu chuyện có Sở GD-ĐT phải “mua chịu SGK”, NXB phải “bán chịu SGK” để cơ sở giáo dục kịp tiến độ lựa chọn và công bố danh sách sách giáo khoa được lựa chọn. Đó thực sự là những bất cập cần phải khắc phục ngay.

-Công tác bảo đảm thẩm quyền của cơ sở giáo dục (nhà trường) trong việc lựa chọn SGK hiện nay như thế nào, thưa ông?

Đây cũng là điều quan trọng cần quan tâm và giám sát. Theo Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT giao thẩm quyền lựa chọn SGK cho giáo viên và nhà trường trên cơ sở bỏ phiếu kín. Tuy nhiên, theo tôi được biết, đến nay, ở nhiều địa phương, các trường vẫn đang chờ cấp trên chỉ đạo, chưa dám thực hiện quy trình lựa chọn SGK theo Thông tư 01. Cũng có không ít xì xào về những chỉ đạo ngầm. Do đó, điều quan trọng nhất là phải bảo đảm lựa chọn SGK dân chủ, minh bạch, như quy định của Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT. Cùng với đó, theo quy định tại Điều 9 Thông tư 01 thì các trường phải niêm yết công khai kết quả lựa chọn SGK trước khi bắt đầu năm học mới 4 tháng. Nếu không chỉ đạo làm khẩn trương thì không kịp. 

- Xin cảm ơn ông!

Luật Giáo dục 2019 quy định tại điểm c khoản 1 Điều 32: “UBND cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn SGK sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT”. Tuy nhiên, ngày 1.7, Luật Giáo dục 2019 mới có hiệu lực thi hành, trong khi SGK phải được tổ chức lựa chọn từ đầu năm 2020 và công bố kết quả trước tháng 31.3 để kịp thời cung cấp SGK năm học 2020 - 2021. Vì vậy, Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn việc lựa chọn SGK trong các cơ sở giáo dục phổ thông “Các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn SGK để sử dụng dựa trên ý kiến của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh theo hướng dẫn của Bộ GDĐT”. Thông tư cũng hướng dẫn việc lựa chọn SGK trong các cơ sở giáo dục phổ thông của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định về nguyên tắc, tiêu chí, Hội đồng, quy trình lựa chọn SGK của các cơ sở giáo dục phổ thông và trách nhiệm của các bên liên quan trong việc lựa chọn SGK để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Khải Minh (thực hiện)