Nhiều văn bản điều chỉnh 

Xem với cỡ chữ
Bang Victoria là bang có diện tích không lớn của Australia. Tuy nhiên, Victoria lại là bang có hoạt động kinh tế sôi động và có một hệ thống pháp luật khá toàn diện, mang tính đại diện cho pháp luật của Australia. Trong những năm gần đây, luật thành văn dần trở thành một nguồn luật nổi bật tại Victoria. Khung pháp lý điều chỉnh những vấn đề liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) nói chung và xử phạt VPHC đối với người chưa thành niên nói riêng được quy định trong nhiều văn bản pháp luật như: Luật Trẻ em, thanh niên và gia đình năm 2005 (Children, Youth and Families Act 2005), Luật Xử phạt VPHC năm 2006 (Infringements Act 2006), Luật Chứng cứ năm 2008 (Evidence Act 2008), Luật Tòa án sơ thẩm năm 1989 (Magistrates Act 1989)…

Việc xử phạt VPHC ở bang Victoria cũng không căn cứ vào một văn bản cụ thể nào cả. Victoria có một luật đóng vai trò là luật khung, điều chỉnh các vấn đề chung về xử phạt VPHC là Luật Xử phạt VPHC năm 2006 của bang Victoria do Quốc hội bang ban hành. Luật gồm 14 phần, trong đó quy định những vấn đề liên quan đến nguyên tắc xử phạt, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt, các hình thức xử phạt và các biện pháp cưỡng chế đối với VPHC.

Luật Xử phạt VPHC Victoria năm 2006 quy định các hình thức xử phạt: Cảnh cáo (tập 1 phần 2); phạt tiền (tập 2 phần 2); trừ điểm trong giấy phép lái xe (Điều 25 Luật An toàn đường bộ năm 1986, sửa đổi bổ sung năm 2009 và Điều 34, tập 5, phần 2 Luật Xử phạt VPHC Victoria năm 2006); thu hồi giấy phép lái xe và không cho đăng kiểm lại phương tiện giao thông (phần 8); lao động công ích (phần 12); phạt tù (phần 12).

Theo pháp luật về xử phạt VPHC của bang Victoria, việc xử phạt VPHC chủ yếu tập trung vào các vi phạm liên quan đến an toàn giao thông như lái xe quá tốc độ, không có bằng lái xe, lái xe trong tình trạng say rượu, đỗ xe trái quy định… Các vi phạm còn lại liên quan đến phí đường cao tốc và các lỗi nhỏ xử phạt tại chỗ. Theo thống kê của Văn phòng Tổng chưởng lý bang Victoria, có 88% các VPHC bị xử phạt liên quan đến điều khiển xe vi phạm giao thông do camera ghi lại, còn lại là các vi phạm liên quan đến phí đường và các lỗi nhỏ xử phạt tại chỗ (chủ yếu là các vi phạm khác liên quan đến lĩnh vực giao thông).

Trong giai đoạn từ năm 2013 - 2014, số tiền phạt đối với các lỗi liên quan đến điều khiển xe vi phạm giao thông do camera ghi lại là hơn 250 triệu USD. Trong khi đó, các lỗi liên quan đến xử phạt tại chỗ và liên quan đến phí đều ở mức 150 triệu USD - tức là các lỗi vi phạm như điều khiển xe không chấp hành đèn tín hiệu, chạy xe quá tốc độ, lái xe trong tình trạng say rượu có số tiền phạt hơn 1,6 lần hai lỗi phổ biến còn lại.

Pháp luật của bang Victoria không xử phạt VPHC đối với nhiều lĩnh vực như: khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ, tiền tệ, ngân hàng, cạnh tranh, khí tượng thủy văn, đo đạc, bản đồ… Như vậy, so với Việt Nam, pháp luật về xử phạt VPHC của bang Victoria có phạm vi điều chỉnh khá hẹp. Nói cách khác, có nhiều vi phạm trong các lĩnh vực bị xử phạt VPHC theo pháp luật Việt Nam nhưng không có điều luật tương ứng để xử phạt theo pháp luật của bang Victoria.